Završni račun za 2023. godinu – Zdravstveni centar Valjevo