Kontakt

Za sva pitanja, komentare ili sugestije možete nas kontaktirati na neki od dole navedenih kanala.

Zdravstveni centar Valjevo

Opšta bolnica Valjevo

PR služba

Kristina Paramentić, dipl.novinar

Saradnik za odnose s javnošću ZC Valjevo

Pošaljite pitanje ili sugestiju