Predstavljen Urbanistički projekat kompleksa Opšte bolnice

Dosadašnja v.d. direktora Zdravstvenog centra Valjevo, dr sci. med. Marija Mirković, održala je kolegijum na kome se zahvalila saradnicima i uputila ih u urbanistički projekat rekonstrukcije valjevske bolnice sa idejnim rešenjem, čija je javna prezentacija održana od 19. do 25. oktobra 2023. godine. Javna prezentacija je održana u zgradi Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Urbanistički projekat kompleksa Opšte bolnice u Valjevu predviđa faznu izgradnju kompleksa, a vrednost posla je procenjena na 12,9 milijardi dinara, pez PDV-a (oko 110,3 mil EUR). Budući kompleks Opšte bolnice Valjevo će posle dogradnje i rekonstrukcije vredne 110 mil EUR činiti ukupno 24 objekta umesto sadašnjih 15, a ukupna površina pod objektima će se sa 14.000 m2 povećati na oko 18.000 m2.

Što se tiče dogradnje i rekonstrukcije Bolnice Zdravstvenog centra Valjevo, dr sci. med. Marija Mirković je po stupanju na dužnost v. d. direktora, od decembra 2022. godine, aktivno učestvovala u realizaciji završetka „Urbanističkog projekta kompleksa Opšte bolnice u Valjevu“, koji je predstavila saradnicima i načelnicima službi.

  • Zajedno sa projektantima koji su dobili na tenderu poverenje za izradu urbanističkog projekta sa idejnim rešenjem, aktivno smo svakodnevno sedeli na izradi najprihvatljivijeg optimalnog rešenja za potrebe naše bolnice. Ideja je bila da promenimo projektni zadatak koji nam nije odgovarao i u tome smo uspeli. To je bio zadatak paviljonskog tipa gde su sve te zgrade bile raštrkane, a mi smo uspeli da vratimo projektni zadatak i izvršimo izmene u skladu sa dogovorom i potrebama načelnika službi. Opredelili smo se za prenamene nekih objekata uz dogradnju i rekonstrukciju. Imaćemo četiri faze izgradnje. Stara ruska bolnica novim projektom će imati nadograđeno krilo internističkog bloka, koji će biti građen u drugoj fazi. Ono što je još značajno u projektu jesu tople veze na kojima smo insistirali. Hirurški blok ostaje kakav jeste s tim što će ravan krov sadašnjeg Urgentnog biti pogodan za nadogradnju 3 nove hirurške sale. Nova zgrada za službu Psihijatrije sa svim sadržajima će biti izgrađena u prvoj fazi. Dijagnostički deo će se graditi na mestu sadašnjeg parkinga, i radiološka dijagnostika će biti spojena sa Urgentnim centrom koji će biti mnogo lep. Kuhinja i vešeraj se izmeštaju u posebnu zgradu. Dijagnostički centar će biti prvo rađen jer mora server biti premešten. Početkom godine bi trebao da se raspiše tender zagrađevinski projekat počnu u ovo vreme naredne godine. U prvoj fazi izgradnje opredeljeno je 38 miliona i završava se rušenjem objekta poliklinike, dok će početi izgradnjom objekta Službe psihijatrije – navela je deo izmena, dr sci. med. Marija Mirković, objašnjavajući detaljno vizuelni prikaz buduće Bolnice, na čijem je projektu aktivno radila od postavljenja na funkciju v.d. direktora Zdravstvenog centra, u novembru 2022. godine.

Delom svog obraćanja kao v.d. direktora, dr sci. med. Marija Mirković se osvrnula na značajne donacije za koje se zalagala da stignu u ustanovu i unaprede rad lekara i lečenje pacijenata.

– Dobili smo vrednu kardiološku dijagnostiku pet uređaja ukupne vrednosti 150 hiljada evra. Dom zdravlja je preko oportuniteta dobi pločice za ginekologiju, dobili smo osteodezintometar vrednosti 30 hiljada evra. Posle toga smo dobili novi ultrazvučni aparat srednje klase za potrebe Urgentnog centra. Ministarka j eobećala novi angiosalu koju očekujemo sledeće godine. Dobili smo novu magnetnu rezonancu koja se ovih dana instalira i biće do kraja godine puštena u rad, a vredna je 49 miliona dinara. Magnetnu rezonancu smo dobili među deset gradova u zemlji kao podršku države. Osim magnetne rezonance od države, dobili smo vredan ultrazvučni aparat koji košta oko 100 hiljada evra i smatram da treba da bude dostupan svima na korišćenje – rekla je dr sci. med. Marija Mirković.

Dr sci. med. Marija Mirković, osvrnula se i na teško stanje koje je zatekla u ustanovi, po imenovanju za v. d. direktora Zdravstvenog centra u osnivanju, u novembru 2022. godine.

  • Prvo smo radili na tome da se broj prekovremenih sati dovede u red u pojedinim službama i napravili smo jedan presek i rez već od 1. januara 2023. godine, jer smo se tada pozvali na zakon da niko ne može imati više od 40 prekovremenih plaćenih sati. To jeste naišlo na neko nezadovoljstvo, ali su se posle toga ljudi organizovali i boljom organizacijom rada su se uvele i dve smene u angiosali i radiologiji, što je rezultiralo redom što se tiče prekovremenih sati jer su se uklapali u taj zakonski okvir. U više navrata sam tražila od Ministarstva zdravlja da mi pomogne u rešavanju problema prekovremenih sati Službe radiologije, i to imam dokumentovano, ali do dana današnjeg nisam dobila neki odgovor – rekla je dr sci. med. Marija Mirković.

Što se tiče stanja zatečenog kadra u Zdravstvenom centru Valjevo, dr sci. med. Marija Mirković je iznela interesantne komparativne podatke.

31.10. 2022. godine u  u Bolnici je radilo 1185 zaposlnih, a 30. 10. 2023. godine, radi 1215 zaposlenih. U periodu od kada sam imenovana do danas, primljeno je u radni odnos 10 doktora medicine, 49 medicinskih sestara i tehničara, 15 pomoćno-tehničkog osoblja, 1 farmaceut i 3 zdravstvena saradnika. Ukupno je primljeno 78 zdravstvenih radnika i saradnika na neodređeno radno vreme, a malopre sam dobila podatak da nijedan direktor do sada nije toliko ljudi primio na neodređeno radno vreme. Što se tiče odlazaka iz ustanove, bilo prirodnim odlivom u penziju, bilo iz ličnih razloga, u 2023. godini otišlo je 7 doktora medicine, 19 medicinskih sestara i tehničara, 5 administrativnih radnika, 5 tehničko-pomoćnog osoblja, 3 zdravstvena saradnika. Ukupno je otišlo 39 zaposlenih. Zatečeno stanje kadra na određeno vreme i zamenama je 82 ljudi, a bilo je 108 u 2022. Što se tiče specijalizacija 5 specijalista je završilo svoje specijalističko obrazovanje i vratilo se u ustanovu, u ovoj godini, a 9 kolega je započelo svoje specijalizacije, kao i 4 uže specijalizacije – zaključila je dr sci. med. Marija Mirković. U međuvremenu kada smo 2. juna 2023. godine spajanjem Doma zdravlja i Bolnice postali Zdravstveni centar Valjevo, ukupno ima 1676 zaposlenih.

Dr Vladimir Pantelić imenovan za v.d. direktora Zdravstvenog centra Valjevo

Na osnovu člana 43.stav 2. Zakona o Vladi Republike Srbije, Vlada RS, je donela rešenje 26. oktobra 2023. godine i odluku da se razrešava dužnosti dr sci. med. Marija Mirković, dosadašnja  v.d. direktora Zdravstvenog centara Valjevo, a imenuje se dr Vladimir Pantelić za novog v.d. direktora Zdravstvenog centara Valjevo.   Dr Vladimir Pantelić, subspecijalista endokrine hirurgije bio je dosadašnji v.d. zamenika direktora Zdravstvenog centra Valjevo..

Dr Vladimir Pantelić, rođen je 26.10.1980. godine u Pričeviću, kod Valjeva, gde je završio Osnovnu školu „Ilija Birčanin“. Dalje readovno školovanje nastavio je u Valjevu, gde je upisao srednju medicinsku školu “Dr Miša Pantić“ – opšti smer. Po završetku srednje škole, 1999. godine upisuje Medicinski fakultet Univerziteta u Кragujevcu, gde je diplomirao 2007. godine, stekavši zvanje doktora medicine. Pripravnički staž je obavlio u ZC Valjevo, najpre kao klinički lekar u Službi za hitnu medicinsku pomoć, a potom kao lekar u Službi opšte hirurgije. Dalje stručno usavršavanje nastavio je 2012. godine, upisavši doktorske akademske studije iz kliničke i eksperimentalne hirurgije, a 2014. godine polaže usmeni ispit. Vladimir je 2015. godine položio specijalistički ispit iz Opšte hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, čime je stekao zvanje specijaliste iz oblasti „Opšte hirurgije“. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, po zahtevu Opšte bolnice Valjevo, septembra 2018. godine donelo je odluku kojom je dr Vladimir Pantelić, upućen na užu subspecijalizaciju iz oblasti endokrine hirurgije, a usmeni ispit je položio februara 2020. godine u Centru za endokrinu hirurgiju КCS – Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na osnovu naučnog i kliničkog doprinosa iz uže naučne oblasti kojom se bavi, postaje član Udruženja endokrinih hirurga Srbije. Član je i Hilandarskog lekarskog društva. Vladimir živi i radi u Valjevu, oženjen je  i otac je dvoje dece.

Zdravstveni centar Valjevo je zdravstvena ustanova koja je pod ingerencijom Vlade Republike Srbije, koja bira organe upravljanja. U Odluci o osnivanju Zdravstvenog centara Valjevo, navedeno je da su organi Zdravstvenog centra direktor, Upravni i Nadzorni odbor, koje imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije, odnsono Ministarstvo zdravlja.

Svetski dan borbe protiv moždanog udara 29. oktobar

U Kalendaru zdravlja, svaki 29. oktobar je posvećen najčešćem neurološkom oboljenju – moždanom udaru. Ovogodišnja tema obeležavanja “Budi mudar spreči moždani udar”, upravo reflektuje akcenat na značaj prevencije ovog ozbiljnog oboljenja. Ovo je prilika da se još jednom podsetimo na značaj prevencije moždanog udara, lečenje i podršku pacijentima uz savete prim. dr Mihaila Mirkovića, načelnika Službe za neurologiju Zdravstvenog centra Valjevo. Prim. dr Mihailo Mirković napominje da se i kod mlađih pacijenata sve češće sreću i prepliću klasični faktori rizika za nastanak moždanog udara.

  • Utisak je da muškarci češće oboljevaju od žena i svakako na to imaju uticaja i drugačiji hormoni kod ženske i muške populacije. Što se tiče nasleđa vidimo da postoji i porodična pojava gde imaju uticaj genetski faktori. Najsnažniji faktor rizika svakako je hipertenzija i čak tri puta više se desi moždani udar kod osoba koje imaju povišen krvni pritisak. Težina mozga je 1500 grama, svega 20% ukupne telesne težine, a koristi i troši 20% kiseonika iz krvi, toliko je važan organ. Ako nema krvi 10 sekundi, pacijent gubi svest, već za 30 sekundi počinju promene na nervnim ćelijama neuronima, ako nema 5 minuta, već nastupa infarkt mozga. Upravo zbog toga imamo vremenski prostor, takozvani “zlatni prozor” koji je sada i produžen, pre je bio tri sata, dok je sada od četiri do šest sati do početka primene terapije od nastanka moždanog udara. Mi posle tri meseca vidimo efekat davanja trombolitičke terapije jer pratimo njihov funkcionalni oporavak defekta kao što je oduzetost. Uz poboljšanje terapija, manja je i smrtnost koja je ranije odnosila trećinu pogođenih, ali je i dalje Visoka. 85% svih moždanih udara su ishemijska bolest, a ostalih 15% su krvarenja bilo u samom moždanom tkivu ili između lobanje i moždanice – pojasnio je prim. dr Mirković, dodajući da je za poslednjih mesec dana desetak pacijenata primilo trombolitičku terapiju koja predstavlja pravo lečenje pacijenata sa moždanim udarom, a oni su blagovremeno prepoznati i zbrinuti na lečenje. Veoma je bitno da to vreme “od vrata do igle” bude što kraće jer nije isto ako lek bude dat za 30 minuta ili u četvrtom satu.

Godišnja incidenca oboljevanja je  od 150 do 200 moždanih udara na 100 hiljada stanovnika. Činjenica je da se nakon 55 godine života udvostručuje rizik za oboljevanje i samim tim broj obolelih, ali u kliničkom radu neurolozi sve češće viđaju i ljudi ispod 50 godina. Za razliku od starije populacije, kod koje je glavni uzrok nastanka ateroskleroza i klasični faktori rizika povišen krvni pritisak, šećerna bolest, pušenje, način života, kod mlađe populacije uzrok moždanog udara su takozvani ređi uzroci. Detaljnijom dijagnostikom, kao uzrok moždanog udara kod mlađe populacij nalazili su inflamatorne vaskulopatije, neaterosklerotske vaskulopatije, displazije krvnih sudova, hiperkoagulabilna stanja do drugih genetskih uzroka.

Prim. dr Mihailo Mirković navodi da kao specijalisti neurologije u šakama imaju moćnu disciplinu, a svedočimo koliko se razvija neuronauka kao vrh medicine. Lepota istraživanja i bavljenja strukom neurologa leži i u tome da samo po simptomatologiji koju pacijent daje neurolozi mogu da precizno bez dodatne dijagnostike znaju gde je u kom segmentu oštećenje mozga, ali da bi se kompletiralo lečenje neophodna je moćna dijagnostika i prema rečima načelnika službe Neurologije, postoji odlična saradnja koja se oslanja na imižing metode u  Službi radiologije. Specifičnosti lečenja pacijenata tokom oporavka od moždanog udara osim lekara neurologa i obučenih medicinskih sestara i tehničara, zahtevaju i fizijatre i fizioterapeute za ranu rehabilitaciju što rasterećuje zdravstveni sistem i ubrzava oporavak pacijenata.

Značaj hemokultura u dijagnostici

Veoma posećeno predavanje u okviru kontinuirane dodatne edukacije za medicinske sestre i tehničare, održano je u sali Edukativnog centra Zdravstvenog centra Valjevo. Tema „Značaj hemokultura u dijagnostici bakterijemije i sepse“ značajna je za svakodnevni rad medicinskog osoblja. Predavač Dragana Stojičić uputila je prisutne i zainteresovane medicinske radnike u najsavremenije protokole uzimanja hemokultura.

Najčešći izvori infekcija krvi često su povezani sa drugim infekcijama kao što su: intravaskularni kateteri(19%), genito-urinarni trakt(17%), respiratorni trakt(12%), intraabdominalni i digestivni trakt(12%), koža(5%), ostalo-poznato poreklo(8%), nepoznato poreklo čak 27%. Izvor bakterijemije je teško utvrditi. Neophodno je sistematično tražiti uzročnika, u uzorcima krvi, sa različitih mesta, u vremenskim intervalima, koji se šalju na mikrobiološku analizu. Ono što je posebno istaknuto kao važno prilikom uzorkovanja krvi za hemokulturu jeste pravilna dezinfekcija kako bi se sprečila mogućnost kontaminacije, dovoljna zapremina krvi kako bi se omogućilo optimalno vreme detekcije mikroorganizama, pravovremen transport u laboratoriju za testiranje.

Hemokulture su dobar indikator kvaliteta zdravstvene nege jer su najvažniji test potreban za detekciju i lečenje teških infekcija povezanih sa visokom stopom mortaliteta.

Akcenat na prevenciji

Ovog vikenda nastavljena je akcija besplatnih preventivnih pregleda pod pokroviteljstvom Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, i dalje uz veliki odziv građana. Fokus je bio na analizi hormona i ultrazvuku štitaste žlezde, ali su dovršeni ultrazvučni pregledi dojke i PSA analize prostate preostali od prethodne nedelje.

Na području Kolubarskog okruga analizirani su hormoni štitaste žlezde kod 235 ljudi, ultrazvučni pregled takođe je uradilo 235. U Domu zdravlja Valjevo u subotu je 63 osobe dalo krv za analizu hormona, dok je u nedelju u Opštoj bolnici Valjevo ultrazvučni pregled štitaste žlezde obavljen za 148 ljudi.

U Domu zdravlja Valjevo u nedelju je urađeno 77 ultrazvučnih pregleda dojke, dok je uzorak krvi za PSA test prostate dalo 45 muškaraca. Na području okruga ovog vikenda je ukupno obavljeno  120 ultrazvučnih pregleda dojke i uzeto 138 uzoraka krvi za PSA.

Da sve protiče kako treba obilaskom valjevskih zdravstvenih ustanova u nedelju su se uverili v.d. zamenika direktora Zdravstvenog centra Valjevo dr Vladimir Pantelić, pomoćnik direktora ZC Valjevo za primarnu zdravstvenu zaštitu dr Jasmina Jevtić i direktor valjevske filijale RFZO Milan Vilotić.

Preventivni pregledi bili su omogućeni i građanima bez zdravstvene knjižice, a trajali su od 8 do 16 časova. Značaj pregleda je veliki, jer su prevencija i rana dijagnostika od ključnog značaja za pozitivan ishod lečenja svake bolesti.

Sestrinski aspekt u lečenju onkoloških pacijenata

Iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, strukovne medicinske sestre, Nina Mrđa i Gorica Marinković, podelile su sa onkološkim sestrama valjevske bolnice značajna iskustva u pomoći i lečenju pacijenata obolelih od najtežih bolesti. Dodatna edukacija se odnosila na dve teme „ Specifičnosti sestrinskih intervencija kod primene Cetuximaba kod pacijenata sa malignim tumorima glave i vrata“ i druga značajna tema „ Specifičnosti ciljane terapije Olaparib u lečenju karcinoma jajnika-sestrinski aspekt“.

  • Preko trideset različitih dijagnoza i lokalizacija mogu se odnositi na grupu tumora i karcinoma glave i vrata. Nalaze se na sedmom mestu po stopi oboljevanja i čine 3% ukupnih maligniteta. Najčešće oboljevaju pacijenti stariji od 40 godina, a nažalost sve češće srećemo i pacijente mlađeg životnog doba. Dva do tri puta se češće javljaju kod muškaraca nego kod žena. Osim fizičkih promena dolazi do brojnih drugih psiholoških, socijalnih i drugih problema i posledica po pacijente i njihovu porodicu. Tačan faktor za nastanak nije poznat, ali postoj ebrojni rizik faktori, a na prvom mestu je upotreba duvana, na drugom mestu prekomerna konzumacija alkohola, a slede HPV virusi, loša oralna higijena i drugo – pojasnila je Nina Mrđa, podsetivši da se rizik može smanjiti zdravim stilovima života, a da je cilj svake edukacije ukazivanje na specifičnosti sestrinske intervencije u nezi i lečenju.
  • Na ovaj način pokušavamo da istaknemo važnost rukovanja citološkim i biološkim agensima, da sagledamo najčešće neželjene efekte lekova i ove vrste terapije, kao i neophodnost kontinuirane edukacije onkoloških medicinskih sestara radi bezbednog pružanja terapije i nege našim pacijentima u savremenom načinu lečenja. Terapijski pristup obuhvata više modaliteta lečenja koji se mogu primenjivati samostalno ili kombinovano, a u pitanju je hirurgija, radioterapija, hemioterapija i ciljana biološka terapija. Ono što se primenjuje u svetu započeto je i na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije a to je imunoterapija i predstavlja potpuno novu klasu lekova koji stimulišu imuni odgovor pacijenta da samostalno napada maligne ćelije, trenutno je 14 pacijenata u programu i očekuju se dobri rezultati – navela je Nina Mrđa.

Kao i kod svih lekova u toku primene hemioterapije neophodna je konstantna opservacija pacijenata jer može doći do ozbiljnih neželjenih događaja, te medicinski tim sestra i lekar obavezno prisustvuju. Cilj mora uvek biti svrsishodan i terapijski cilj mora biti veći od moguće štete nastale  neželjenim dejstvom leka. Kontinuirana edukacija onkoloških medicinskih sestara i tehničara posebno je značajna na polju biološke terapije i omogućava da se upoznamo sa svojstvom leka, načinom aplikacije, stepena i vrstom toksičnosti leka i sve u cilju sprečavanja neželjenih događaja uz unapređenje kvaliteta života pacijenata.

Druga tema se odnosila na karcinom jajnika, a Gorica Marinković predavač je podsetila da je to najsmrtonosniji ginekološki karcinom jer se na žalost teško otkriva. Ukoliko se karcinom jajnik aotkrija u veoma ranom stadijumu on je izlečiv potpuno. Zbog nespecifične simptomatologije i nedostatka preizne dijagnostičke metode, bolest se često otkriva u kasnijim stadijumima kada je lokalno uznapredovala bolest.

  • Onkološke medicinske sestre su ključni partneri da pacijentima pomognu i pošalju neophodnu podršku u primeni novih inovativnih terapija i procedura u lečenju karcinoma uz sve složene protokole lečenja uz naravno poštovanje uloge pacijentkinje u kontroli sopstvene bolesti. Sistemska primena terapije ističe saradnju u bezbednosti pacijenata kao značajne aspekte lečenja i zdravstvene nege, posebno kod peroralne primene lekova gde se veći deo odgovornosti i za pravilnu primenu i za pravilno rukovanje upravo prenosi sa zdravstvenih radnika na pacijentkinje – rekla je Gorica Marinković ističući važnost dobre komunikacije i deljenja informacija kako bi se olakšao sam tok bolesti i lečenje.

Javna prezentacija Urbanističkog projekta kompleksa Opšte bolnice u Valjevu

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, oglasilo je javnu prezentaciju Urbanističkog projekta kompleksa Opšte bolnice u Valjevu koja će biti održana od 19. do 25. oktobra 2023. godine. Javna prezentacija će biti održana u zgradi Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Kralja Milutina 10a, u Beogradu, svakog radnog dana od 9 do 14 časova. Javna prezentacija će biti objavljena i na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (http://mgsi.gov.rs).

Budući kompleks Opšte bolnice Valjevo će posle dogradnje i rekonstrukcije vredne 110 mil EUR činiti ukupno 24 objekta umesto sadašnjih 15, a ukupna površina pod objektima će se sa 14.000 m2 povećati na oko 18.000 m2.

To je navedeno u urbanističkom projektu koji je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture stavilo na javnu prezentaciju. Projekat je uradio Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, dok su za idejno rešenje bili zaduženi Set Šabac i BG Arh iz Beograda. Predviđena je fazna izgradnja kompleksa, a vrednost posla je procenjena na 12,9 milijardi dinara, pez PDV-a (oko 110,3 mil EUR).

Oglas Javne prezentacije urbanističkog projekta kompleksa Opšte bolnice u Valjevu – Preuzmite PDF

Radna terapija poboljšava mentalno zdravlje

Svetski dan mentalnog zdravlja obeležava se svake godine 10. oktobra, sa ciljem podizanja svesti o različitim aspektima mentalnog zdravlja i njegovom značaju za sveukupno blagostanje. Ovogodišnja tema obeležena je pod sloganom „Mentalno zdravlje je univerzalno ljudsko pravo“ kako bi se unapredilo znanje, podigla svest i pokrenule akcije u cilju boljeg mentalnog zdravlja. U službi Psihijatrije Zdravstvenog centra Valjevo uočavaju da je osim povećanog priliva novih pacijenata znatna i učestalost oboljevanja, a alarmantno je to što se starosna granica potpuno izgubila i pomoć sve više traži mlada adolescentska populacija. Spektar oboljevanja je veoma raznolik, pa se osim anksioznosti, depresije, bolesti zavisnosti po pomoć javljaju i pacijenti sa ozbiljnim doživotnim duševnim oboljenjima.

Radna terapija je veoma bitan deo rehabilitacionog programa pacijenata sa mentalnim oboljenjima. U radnoj terapiji u Službi psihijatrije Zdravstvenog centra Valjevo sprovode se različite aktivnosti. Same aktivnosti su manuelne, kreativne ili rekreativne, socijalne i edukativne u zavisnosti od mogućnosti i samog stanja pacijenata. Sve ove aktivnosti imaju za cilkj da utiču na uspostavljanje određenog mentalnog stava i ponašanja pacijenata. Dobrica Žunjić, radni terapeut u Službi psihijatrije uputio nas je u značaj radne terapije za poboljšanje mentalnog zdravlja.

  • Aktivnosti radne terapije sprovodimo kroz određene tehnike. Pomoću svih aktivnosti postižemo određene zadate ciljeve u samoj rehabilitaciji duševno obolelih pacijenata. U radnoj terapiji smenjujemo mehaničke tehnike, dirigovane, stimulativne ili sedativne po potrebi i stanju, a sve u zavisnosti od toga koji nam je cilj i šta želimo da postignemo u poboljšanju mentalnog stanja naših pacijenata – naveo je Dobrica Žunjić, radni terapeut i pojasnio da je radna terapija koordinisana usmerena aktivnost koja obuhvata specifične procese u samom lečenju pacijenta u smislu kanalisanja i usmeravanja emocija i reakcija samih pacijenata.

Radna terapija je dopunska metoda u kompletnom lečenju i svakako unapređuje život jer poboljšava psihofizičko stanje pacijenata, pa može trajati neograničeno za razliku od strogo kontrolisane medikamentozne terapije.

  • Svesno ili nesvesno svi smo u procesu radne terapije u svakodnevnom životu jer je radna terapija sam život. Konkretno na odeljenju radna terapija je deo timskog rada sa pacijentima. U samom timu pored radnog terapeuta tu su i drugi medicinski radnici i zdravstveni saradnici. Suština je da nakon nekog vremena i stabilizacije, kao i odlaska sa odeljenja, pacijent bude prihvaćen u spoljašnjoj sredini i društveno koristan produktivan član. Pomoću radne terapije mi usmeravamo pacijente da znaja i talente koje imaju iskažu na kreativan i koristan način – pojašnjava Dobrica Žunjić, radni terapeut.

Sama socijalizacija i prihvatanje ljudi sa mentalnim tegobama u društvu znatno je otežana u post kovid vremenu, što je uticalo i na znatan priliv pacijenata sa dijagnozama pod šifrom F, kako su klasifikovane duševne bolesti. Radna terapija se sprovodi osim za stacionirane pacijente i za ambulantne. Služba psihijatrije sprovodi i kućne posete koje su značajna psihosocijalna podrška obolelima jer u porodničnom ambijentu pružaju pomoć zajedno sa porodicom pacijenata.

Kompanija „DM drogerie markt Srbija“ donirala opremu za neonatologiju

U cilju unapređenja kvaliteta života u zajednici u kojoj širi poslovanje kompanija „Dm drogerie markt Srbija“, donirala je tri led fototerapijske lampe Zdravstvenom centru Valjevo. Odsek neonatologije dobio je tri foto terapijske lampe vrednosti oko 500 hiljada dinara. Regionalni menadžer prodaje kompanije „DM“ Željko Stojković je sa zadovoljstvom uručio ovu donaciju Zdravstvenom centru Valjevo jer pri otvaranju novog objekta i širenju mreže uvek vode računa o podršci zajednici.

– Zahvaljujući analizi naših zaposlenih koji su uočili da se u našem dosadašnjem objektu izuzetno traže i kupuju pelene za decu, zaključili smo da nam je ta populacija ciljna grupa za donacije na području grada Valjeva sa okolinom. Obratili smo se upravi najveće zdravstvene ustanove koja nam je odmah izašla u susret i ostvarena je ova saradnja koja je rezultirala donacijom tri led lampe za Odsek neonatologije. Pošto u Valjevu godinama lepo poslujemo u traženju novog objekta koji smo nedavno otvorili želeli smo da doprinesemo razvoju zajednice – zaključio je menadžer Željko Stojković.

V.d. zamenika direktora Zdravstvenog centra Valjevo, dr Vladimir Pantelić, zahvalio se na značajnoj donaciji koja je stigla u pravom trenutku.

– Odsek neonatologije ima dve lampe novije generacije i još četiri koje datiraju još iz vremena proizvođača EI Niš. Utoliko je nova generacija uređaja značajnija. Led lampe koje su bolje i savremenije pružaju značajnu podršku radu neonatološkom boksu. Svaka donacija je uvek dobrodošla jer ustanova zbrinjava veliko područje i brojne žitelje. Populacija novorođenčadi je posebno osetljiva kategorija za koju uvek moraju biti obezbeđeni najbolji uslovi. Godišnje se u valjevskom porodilištu rodi oko 1300 novorođenčadi i mi smo dužni da im od starta obezbedimo svu neophodnu opremu za negu – rekao je v.d. zamenika direktora ZC Valjevo dr Valdimir Pantelić prilikom uručenja donacije, pozivajući ovom prilikom sve ljude dobre volje koji kroz donatorstvo pomažući rad najveće zdravstvene ustanove, pomažu kompletnu društvenu zajednicu.

Šef Odseka neonatologije dr Svetlana Marković, subspecijalista neonatologije, je uz zahvalnost na donaciji, podsetila na značaj uređaja led lampe u prvim satima novorođenčadi.

– Potrebu za led rasvetom i pravu jačinu kod novorođenčeta procenjujemo na osnovu vrednosti bilirubina, kako dete uzima hranu i niz drugih medicinskih parametara. Kako bismo sprečili žuticu pogotovu u prvom danu primenjujemo dodstno svetlo i na vreme reagovati kako bi se sprečile eventualne komplikacije. Već dugi niz godina vrednost bilirubina se uzima iz pupčanika i tako imamo pravovremenu vrednost koja je značajan pokazatelj. Na osnovu toga procenjujemo da li je u vrednosti bez rizika ili ne. Žutica je prvog dana najopasnija, ali se blagovremenom terapijom uspešno sanira. Izlaganje fototerapiji štetni bilirubin eliminiše i izbacuje pretvarajući ga u supstancu koju beba izlučuje urinom i stolicom i onda se ubrzava oporavak – pojasnila je dr Svetlana Marković subspecijalista neonatologije.