Najbolji diplomci pojačanje u ZC

Najbolјi diplomci medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji su dobili ugovore o radu, na ceremoniji u „Palati Srbija“, putem akcije zapošlјavanja koju sprovodi Vlada Srbije, a ima za cilj podstrek mladima da marlјivo uče i završe školovanje jer znaju da država misli na njih i da ih čeka posao. Među najboljim diplomcima ugovor o radu dobilo je deset medicinskih sestara i tehničara u Zdravstvenom centru Valjevo. Na ceremoniji uručenja ugovora o radu najbolјim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji, poslata je poruka da država veruje u njih i daje im šansu da unaprede zdravstveni sistem Srbije. Na svečanoj dodeli u Palati Srbija uz najbolje diplomce prisustvovao je i v.d. direktora Zdravstvenog centra Valjevo, dr Vladimir Pantelić koji je ovim putem uputio čestitke mladim kolegama od kojih očekuje da budu dostojanstveno pojačanje timu zdravstvenih radnika najveće zdravstvene ustanove u Kolubarskom okrugu.

  • Zdravstveni centar Valjevo je ustanova koja je ponosna na svoja dostignuća u pružanju medicinskih usluga koje prevazilaze primarne i sekundarne zdravstvene zaštite i dosežu do nivo tercijarnih zdravstvenih ustanova u zemlji. Za sve to je zaslužan naš kadar i ljudi koji svoje znanje i umeće stavljaju na raspolaganje lečenju pacijenata. Osim iskusnih lekara tu su mlade snage koje uče od njih i svojim entuzijazmom osvajaju nova znanja i uvode nove procedure na ponos svih nas. Trenutno je iz ZC 44 lekara na specijalizacijama i subspecijalizacijama. Godinama unazad u našu ustanovu dolaze najbolji diplomci medicinskih fakulteta i srednjih stručnih škola. Oni su budućnost zdravstva Kolubarskog okruga i najveće zdravstvene ustanove. Na nama je da im omogućimo kontinuiranu edukaciju i napredak uz optimalne uslove za rad – rekao je v.d. direktora ZC Valjevo, dr Vladimir Pantelić.

Nova usluga uzorkovanje laboratorijskog materijala u kućnim uslovima

Objedinjavanjem u Zdravstveni centar, primarna i sekundarna zdravstvena zaštita Valjeva, međusektorskom saradnjom poboljšava svoje usluge za pacijente. Služba za  laboratorijsku dijagnostiku  u saradnji sa Službom kućne nege od 15.04.2024. godine uvela novu uslugu, uzorkovanje laboratorijskog materijala, uzimanje krvi i urina za biohemijska ispitivanja u kućnim uslovima. Uzimanje uzoraka  vrše medicinski tehničari, koji  dolaze na adresu pacijenata u dogovorenom terminu. Ova novina je deo  napora da se  unapredi dostupnost zdravstvene zaštite i obezbedi jednako kvalitetna usluga svim sugrađanima čije zdravstveno stanje zahteva ovakav vid usluge. U pitanju su pacijenti koji zbog komorbiditeta i hronične bolesti imaju teškoće sa kretanjem, dakle  u toj kategoriji su teško oboleli, onkološki pacijenti, osobe sa invaliditetom. V.d. direktora ZC Valjevo, dr Vladimir Pantelić, sa saradnicima,  obišao je Službu za kućnu negu i lečenje, kako bi se uverio u efikasnost novina koje umnogome olakšavaju izlazak na teren medicinskim ekipama.

  • Zdravstveni centar Valjevo od nedavno kao uslugu svojim korisnicima pruža uzorkovanje krvi u kućnim uslovima. Usluga je dostupna teško pokretnim, nepokretnim, pacijentima, zatim pacijentima kojima je neophodno mirovanje kao i svim ostalim pacijentima čije trenutno zdravstveno stanje zahteva uzorkovanje krvi u kućnim uslovima. Procenu o neophodnosti pružanja ove usluge vrši isključivo nadležni Što se tiče Službe kućnog lečenja i nege sigurno 90 procenata  pacijenata u nekom trenutku zahteva uslugu ovog tipa zbog teškog zdravstvenog stanja pacijenta. Zajedno sa načelnikom laboratorije u Službe za kućnu negu i lečenje, pomoćnicima za primar i sekundar, odlučili smo da naši obučeni laboranti postanu deo terenskog tima. Ovom uslugom sigurno je  umnogome olakšan proces lečenja za sve timove lekara i tehničara koji odlaze na teren u kućne posete. Lekar indikuje uzorkovanje koje vrši laborant na terenu, a to kasnije stiže u laboratoriju centralnu gde se odrađuju zadati parametri. U kratkom vremenskom roku izabrani lekar koji je tražio te analize dobija rezultate i zna kako dalje da reaguje. Oni  imaju potpuniji uvid u zdravstveno stanje pacijenata njihovu reakciju na primenjenu terapiju te mogu pravovremeno reagovati. Obzirom na to da su u pitanju pacijenti koje je teško aktivirati i mobilisati do ustanove gde se može vaditi krv u najvećem broju slučajeva ta usluga se do sada plaćala, te je ovo sada dobrobit i za porodicu i za lekara – zaključio je v.d. direktora ZC Valjevo, dr Vladimir Pantelić, koji je ovom prilikom podsetio da je na kolegijumu svih načelnika službi ZC Valjevo, došlo do ideje jer se uvidelo kolika je potreba za uslugom uzorkovanja krvi na terenu. Specifičnost terenskog rada Službe za kućnu negu i lečenje se ogleda jer oni pokrivaju ne samo gradsko nego i seosko područje koje pripada valjevskom ZC i to je veoma razuđena teritorija. Kako je uvdedena ulsuga, već vlada veliko interesovanje korisnika i u proseku je to desetak izlazaka na teren u toku jedne nedelje.
  • Kako je laboratorijska dijagnostika važan i nezaobilazan segment  kako u postavljanju dijagnoze tako i u praćenju toka bolesti, kao i efekata lečenja, ovakav vid usluge donosi znatne  pogodnosti kako za pacijente tako i za lekare koji učestvuju u lečenju. Pogodnosti se ogledaju i u  bržem i efikasnijem procesu bez nepotrebnih čekanja, smanjenju rizika za infekcije u javnim prostorima, poboljšanju komunikacije na relaciji  pacijent-zdravstveni radnik, a samim tim i bolju kordinaciju nege. Posle uspostavljanja ovog vida usluge jedan broj naših sugrađana ima potrebu za ovim vidom medicinske usluge u sklopu lečenja. Od kada smo startovali 15. Aprila u proseku je sedam do deset tih terenskih uzorkovanja tokom kućnih poseta, ali postoji trend rasta i pred nama su izazovi i nadamo se da ćemo ih rešavati uspešno – zaključio je dr Milan Vujačić, načelnik Odeljenja za kliničko-biohemijsku dijagnostiku, Zdravstvenog centra Valjevo.

Preventiva za bolje lečenje

U nedelju 26. maja 2024. godine, od 8 do 17 časova, u Domu zdravlja i Bolnici Zdravstvenog centra Valjevo, prilikom besplatnih preventivnih pregleda za građanstvo ukupno je pregledano  odraslih 356 i sedmoro dece. Na dalje dijagnostičko lečenje je poslato je 78 odraslih i 2 dece. Iz Bolnice upućeno specijalisti alergologu dvoje pacijenata; na spirogram kao dodatnu dijagnostiku 13; CT toraksa je neophodan za troje sugrađana 3; a kod kardiologa je dalje prosleđen jedan pacijent. Tokom preventivnih pregleda na licu mesta je  za 7 pacijenata data terapija u Dnevnoj bolnici pulmologije.

Od specijalističkih pregleda ovoga puta akcenat je bio na prevenciji pa su u fokusu pedijatrijska populacija, deca i školarci kojima je omogućen pregled specijaliste fizijatrije. A za adultno stanovništvo omogućen je pregled kod pneumoftiziologa uz RTG pluća po proceni lekara pulmologa, a za popuilaciju iznad 50 godina života koja ima znatan pušački staž RTG snimak pluća će biti obavezan u sklopu ovih preventivnih pregleda. Ovoga vikenda su omogućene i  laboratorijske analize: krvna slika, hormoni štitaste žlezde FT4, FT3, TSH, tumor marker za mušku populaciju PSA. Preventivni pregledi za građanstvo su prilika da se potpuno besplatno pregledaju čak i građani bez zdravstvenog osiguranja tj. overene zdravstvene knjižice.Preventivni pregledi su organizovani u nedelju u oko 170 zdravstvenih ustanova širom Srbije i za njih je vladalo veliko interesovanje građana Kolubarskog okruga. Država ovim pregledima želi da ukaže na značaj prevencije i da preventivne preglede učini pristupačnijim građanima.

Boračkom karticom do prioriteta

Predsednik Udruženja boraca  rata od 1991. do 1999. godine, Aleksandar Pavić, pohvalio je sve zaposlene u Zdravstvenom centru Valjevo izrazivši veliku zahvalnost na saradnji i lečenju boraca. ZC Valjevo i Udruženje boraca su uspostavili novu saradnju da borci uz legitimaciju imaju prioritet prilikom pregleda.

– Ovo je samo jedna u nizu od saradnji koje smo do sada imali i koje planiramo u budućnosti. Zajedničkom inicijativom smo uspeli da borci dobiju status kakav zaslužuju, a ovaj prioritet uz boračku legitimaciju je korak ka tome. Minimalno je da mogu da se leče i da dobiju zdravstvenu negu kakvu zaslužuju. Ovom saradnjom sa ZC Valjevo smo primer u Srbiji kako treba da se odnosi prema borcima jer su borci jednakategorija kada je najteže uvek su tu. Osim zahvalnosti zdravstvenim radnicima, zamolio bih ih sve još jednom da uvek razumeju šta znači biti borac i da je to jedna osetljiva populacija – rekao je Aleksandar Pavić, dodajući da su u prethodnom periodu borci učestvovali u divnoj akciji kada su se samoinicijativno organizovali, obratili tadašnjoj upravi bolnice i okrečili par odeljenja kojima je to bilo najpotrebnije, uz obećanje da će kad god bude bilo potrebno, borci biti tu za bolnicu i u budućnosti.

V.d. direktora Zdravstvenog centra Valjevo, dr Vladimir Pantelić istakao je izuzetnu saradnju sa Udruženjem boraca već duže vreme.

– Nosioci boračke legitimacije će imati prioritet prilikom pregleda u ZC Valjevo. Znamo da su borci uvek prvi na braniku otadžbine, a ovoje jedan od načina da im se odužimo. Ovim malim gestom možemo da im izađemo u susret sada kada smo mi njima potrebni. Iz resornog ministarstva su nas obilazili i ministri i pomoćnici ministra da obilaze borce koji su bili kod nas na hospitalnom lečenju. Najviše boraca u proteklom periodu je ležalo na odeljenju hirurgije, na odeljenju gastroenterologije i pneumoftiziologije. Što se tiče pregleda tu je dijapazon širok, uglavnom sve internističke grane su zastupljene. Na primer u toku jedne nedelje u proseku imamo od sedam do deset pregleda boraca – naveo je dr Pantelić.

Drugačiji pristup savremenoj hirurgiji

Dva uvažena profesora Medicinskog fakulteta BU, prof. dr Lazar Davidović i prof. dr Aleksandar Simić posetili su Zdravstveni centar Valjevo. U sali Edukativnog centra ZC Valjevo, održana je promocija knjiga: Hirurgija za studente medicine i Hronika hirurške klinike, prof. dr Lazara Davidovića, Dekana Medicinskog fakulteta BU. Nakon promocije knjiga, za stručnu javnost je prof. dr Aleksandar Simić, šef katedre hirurgije Medicinskog fakulteta BU, zamenik direktora Klinike za digestivnu hirurgiju KCS(I hirurška klinika) održao predavanje: „Savremeni koncept abdominalne hirurgije“. Medicinski fakultet BU, je u prošloj godini objavio ova dva udžbenika u formi monografije, te su oni značajni osim za stručnu i za ostalu akademsku javnost kao nosioci vrednih podataka i edukaciju.

Dekan Medicinskog fakulteta, prof. dr Lazar Davidović je rekao da pisanje bilo kakve knjige, bilo kakvog udžbenika jedan mukotrpan i dugotrajan posao, sa jedne strane, dok sa druge strane on ne sme suviše dugo da traje da knjiga ne bi izgubila namenu i aktuelnost. On je naglasio da ukoliko želimo da se mladi ljudi, pre svega studenti Medicinskog fakulteta,  na adekvatan način edukuju onda odgovarajuće katedre moraju prilično precizno da u trogodišnjim, četvorogodišnjim i petogodišnjim intervalima da publikuju nove knjige.

  • Knjiga kao udžbenik nije značajna samo za studente Medicinskog fakulteta nego i za one koji se bave brojnim specijalističkim hirurškim disciplinama. Kada sam ja bio student učio sam iz sasvim drugačijih knjiga i za ovu mogu reći da je izuzetno savremeno koncipirana. Ova promocija ima poseban značaj jer je Zdravstveni centar Valjevo jedan od najznačajnijih okosnica zdravstvenog sistema Srbije. Kao hirurg najbolje poznajem situaciju na valjevskoj hirurgiji decenijama unazad. Prezentacija dr Stojakovića koju smo imali priliku da vidimo, za mene je više nego prijatno iznenađenje i pokazuje koliko je valjevska hirurgija u stvari savremena. Sve ono što je dobro i novo ne treba ni po kakvom pravilu da dolazi samo iz Beograda. U nekim stvarima i nekim disciplinama zašto i centri poput Valjeva ne bi bili vodeći – naglasio je prof. dr Lazar Davidović, dekan Medicinskog fakulteta BU.

Prof. dr Aleksandar Simić, šef katedre hirurgije Medicinskog fakulteta BU, zamenik direktora Klinike za digestivnu hirurgiju KCS(I hirurška klinika) održao predavanje: „Savremeni koncept abdominalne hirurgije“ i istakao da je posebno zadovoljstvo uvek sarađivati sa kolegama iz ovako visoko specijalizovanih centara kao što je Zdravstveni centar Valjevo.

  • Osim za promociju ovih značajnih knjiga, ovde smo da podelimo razmišljanja kako bi neka savremena edukacija mladih hirurga trebalo da izgleda. Imali smo priliku da se uverimo u prezentaciji dr Stojakovića kako se operiše u valjevskoj bolnici i na osnovu ne samo njihovog iskustva, već na osnovu iskustva i Medicinskog fakulteta, ali i sličnih centara u celoj Srbiji, mislim da je vreme da se prikaže da jedan apsolutno drugačiji pristup savremenoj hirurgiji mora da postoji. Taj savremeni pristup podrazumeva jednu nepobitnu simbiozu između dobrog hirurga, edukovanog hirurga sa jedne strane, ali i savremene tehnologije sa druge strane. Bez savremene tehnologije nema ni savremene hirurgije i ono što će biti zaključak na kraju jeste da će se ako ne već danas ali u skorijoj budućnosti hirurzi deliti na dve velike grupe. Jedni su oni koji su se sublimisali sa tehnologijom i drugi oni koji je jednostavno nisu bili u stanju da prihvate. Oni koji su je prihvatili su budućnost hirurgije, oni koji to ne budu uradili jednostavno neće biti interesantni ni društvu ni svojim kolegma profesionalcima. Baš iz tog razloga da bismo shvatili šta nas čeka u budućnosti, uvek je bitno da se popnemo malo više i da pogledamo malo kako je to izgledalo u prošlosti da bismo videli budućnost koja nas neumitno očekuje i koju treba mnogo bolje da pratimo nego što smo je pratili do sada. Važno je da svatimo na čijim temeljima je bazirana savremena srpska hirurgija. Iz tog razloga je i proizišla jedna ideja na Medicinskom fakultetu BU, da se povodom 100 godina Katedre hirurgije oformi jedna monografija koja će objasniti kako je nastajala beogradska hirurgija. Da bismo gledali u budućnost moramo da razumemo pre svega iskustva naših prethodnika, moramo da poštujemo jako naše učitelje, m oramo da to održimo u svojim mislima, i da na kraju krajeva i učimo iz njihovih dobrih postupaka, ali i grešaka kako bi s ehirurgija budućnosti što više usavršavala i omogućila ono što je cilj svima nama, a to je dobrobit naših pacijenata uz minimalan rizik, uz maksimalnu posvećenost, sa druge strane praćenje svih savremenih tendencija – rekao je prof. dr Aleksandar Simić i dodao tokom predavanja da je trenutno najaktuelnija robotska hirurgija u svetu koja je zahtevna iz mnog razloga pre svega finansijske prirode. U zemljama u regionu, u Rumuniji imaju 16 robo uređaja, a u Bugarskoj 6. Sa druge strane imamo endoskopsku hirurgiju koja je u ekspanziji kao veliki napredak u tehnološkom smislu.

Dr Nebojša Stojaković, šef Odseka OP bloka, prezentovao je uvaženim gostima način rada valjevskih hirurga. Kada je dr Jordan Lazarević 2003. godine po prvi put u zemlji u Zdravstvenom centru Valjevo izveo kolektomiju( prva operacija debelog creva) tada je valjevska hirurgija uspešno pridružena velikoj porodici srpske  minimalno invazivne hirurgije. Danas operacije koje se standardizovano rade su dominantne u kolorektalnoj hirurgiji, zatim hepatobilijarnoj i gornjeg digestivnog trakta. Zatim slede hirurgija kila, urgentna stanja. Brojke koje su urađene u valjevskoj hirurgiji etablirale su valjevske hirurge u Lapserb program. Nakon KBC “Dragiša Mišović“, u valjevskom Zdravstvenom centru, dr Nebojša Stojaković je uspešno izveo radikalnu resekciju glave pankreasa, izuzetno kompleksan operativni poduhvat koji se do sada radio u tercijarnim kliničkim centrima, kojima  valjevska hirurgija odavno  parira u čemu su i gosti profesori saglasni.

U nedelju u bolnici i domu zdravlja preventivni pregledi

U nedelju 26. maja 2024. godine, od 8 do 17 časova, u Domu zdravlja i Bolnici Zdravstvenog centra Valjevo biće omogućeni besplatni preventivni pregledi za građanstvo. U nedelju 26. maja od specijalističkih pregleda pregleda biće omogućen osnovni klinički pregled uz merenje vrednosti osnovne krvne slike i merenje vrednosti krvnog pritiska.

Od specijalističkih pregleda ovoga puta akcenat je na prevenciji pa su u fokusu pedijatrijska populacija, deca i školarci kojima je omogućen pregled specijaliste fizijatrije. A za adultno stanovništvo biće omogućen pregled kod pneumoftiziologa uz RTG pluća po proceni lekara pulmologa, a za popuilaciju iznad 50 godina života koja ima znatan pušački staž RTG snimak pluća će biti obavezan u sklopu ovih preventivnih pregleda. U nedelju će biti moguće uraditi i  laboratorijske analize: krvna slika, hormoni štitaste žlezde FT4, FT3, TSH, tumor marker za mušku populaciju PSA.

Preventivni pregledi za građanstvo su prilika da se potpuno besplatno pregledaju čak i građani bez zdravstvenog osiguranja tj. overene zdravstvene knjižice.

Zakazivanje nije potrebno, već je dovoljno samo da građani odu do zdravstvene ustanove od 8 do 16 sati i prekontrolišu svoje zdravstveno stanje.

Preventivni pregledi biće organizovani u nedelju u oko 170 zdravstvenih ustanova širom Srbije. Država ovim pregledima želi da ukaže na značaj prevencije i da preventivne preglede učini pristupačnijim građanima.

Ogroman odziv građana za preventivne preglede

U najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Kolubarskom okrugu, Zdravstvenom centru Valjevo, u nedelju, je u okviru besplatnih preventivnih pregleda za građanstvo, tu mogućnost iskoristilo 699 građana. To je najveći odziv ikada od kada se godinama u nazad ovi pregledi organizuju za građanstvo.

Medicinski timovi su preventivne preglede sprovedili  i u Bolnici i Domu zdravlja Zdravstvenog centra Valjevo. Da sve protiče u najboljem redu, uverili su se i uprava ZC Valjevo, v.d. direktora dr Vladimir Pantelić i dr Jasmina Jevtić, pomoćnik direktora za primarnu zdravstvenu zaštitu, zajedno sa dr Mirsadom Đerlekom, državnim sekretarom u Ministarstvu zdravlja, sa kojim su obišli medicinske timove i na licu mesta razgovarali sa građanima koji su odvojili vreme da prekontrlolišu zdravlje.

U nedelju 19. maja 2024. godine, od 8 do 17 časova, u Domu zdravlja i Bolnici Zdravstvenog centra Valjevo, pregledano je 699 građana na besplatnim preventivnim pregledima, a najviše interesovanja kao i do sada građani su pokazali za ultrazvučni pregled abdomena, koji je jedna od najučestalijih dijagnostičkih metoda u mnogim internističkim granama. Osim UZ pregleda abdomena, od specijalističkih pregleda pregleda na raspolaganju su još bili  osnovni klinički pregled, merenje vrednosti osnovne krvne slike, EKG, merenje vrednosti krvnog pritiska.

Preventivni pregledi za građanstvo su prilika da se potpuno besplatno pregledaju čak i građani bez zdravstvenog osiguranja tj. overene zdravstvene knjižice i to je više puta akcentovano kao značajna mogućnost.Država ovim pregledima želi da ukaže na značaj prevencije i da preventivne preglede učini pristupačnijim građanima.

  • Kardiovaskularne bolesti su i dalje vodeće što se tiče stope oboljevanja i na žalost umiranja i u svetu i kod nas u zemlji. U Srbiji su kardiovaskularne bolesti sa svim svojim komorbiditetima apsolutno na mestu broj 1 što se tiče smrtnosti, a tek iza njih slede maligniteti i druge bolesti po incidenci. Ovim pregledima utvrđujemo preventivno osnovno zdravstveno stanje građana dok je ultrazvučna dijagnostika zapravo zlatni standard u procesu lečenja. UZ abdomena nam je pomoć velika kod dijagnostikovanja brojnih oboljenja. Prevencija nam je ključ, jer rano otkrivanje smanjuje i komplikacije bolesti i rasterećuje čitav zdravstveni sistem. Imamo opremu i kadar obučen koji može da podrži i preventivne aktivnosti osim redovnog kliničkog rada što je za građane od velikog značaja – naveo je v.d. direktora ZC Valjevo, dr Vladimir Pantelić tokom obilaska preventivnih pregleda u nedelju.

Preventivni pregledi u nedelju u Bolnici i Domu zdravlja Zdravstvenog centra Valjevo

Preventivni pregledi u nedelju u Bolnici i Domu zdravlja Zdravstvenog centra Valjevo

U nedelju 19. maja 2024. godine, od 8 do 17 časova, u Domu zdravlja i Bolnici Zdravstvenog centra Valjevo biće omogućeni besplatni preventivni pregledi za građanstvo. U nedelju 19. maja od specijalističkih pregleda pregleda biće omogućen osnovni klinički pregled, merenje vrednosti osnovne krvne slike, EKG, merenje vrednosti krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena.

Preventivni pregledi za građanstvo su prilika da se potpuno besplatno pregledaju čak i građani bez zdravstvenog osiguranja tj. overene zdravstvene knjižice.

Zakazivanje nije potrebno, već je dovoljno samo da građani odu do zdravstvene ustanove od 8 do 16 sati.

Preventivni pregledi biće organizovani u nedelju u oko 170 zdravstvenih ustanova širom Srbije. Država ovim pregledima želi da ukaže na značaj prevencije i da preventivne preglede učini pristupačnijim građanima.

„Čuvar života“ za valjevske anestetičare

Na XI  Kongresu UINARS-a  u Nišu, zapažen uspeh je imala i naša Služba anestezije sa reanimatologijom. Ovo priznanje je osim za anestetičare značajno jer je divan primer kako se predstavlja ustanova u stručnoj javnosti. Na stručnom skupu 2003. godine, tada organizovanom u Valjevu, održana je prva Sekcija intenzivnih nega, potekla je ideja i osnovano strukovno Udruženje sestara i tehničara intenzivnih nega, anestezije i reanimacije Srbije(UINARS). UINARS je među pet kategorija nagrađenih iz čitave zemlje odabralo anestetičare Zdravstvenog centra Valjevo da ove godine ponesu povelju „Čuvar života“.

  • Dodeljena nam  je povelja ,,Čuvar života“ za izuzetan doprinos i posebne zasluge u radu sa vitalno ugroženim pacijentima i zalaganje na polju razvoja i afirmacije profesije sestrinstva u Srbiji. Priznanje se odnosi na sav rad u usavršavanju i edukaciji anestetičara za izuzetan doprinos i posebne zasluge u radu sa životno ugroženim pacijentima. Svakodnevno smo na toj tankoj liniji koja razdvaja život od smrti. Zahvaljujući stalnom učenju i novim aparatima uspešno idemo u korak sa svim izazovima, a to je strukovno udruženje prepoznalo – naveli su anestetičari, ponosni nosioci ovogodišnje povelje „Čuvar života“.

Ovom prilikom posebno priznanje je dodeljeno i Ljiljani Stepanović, glavnoj sestri Odseka anestezije, za doprinos u organizacijama i realizacijama stručnih aktivnosti Udruženja medicinskih sestara i tehničara intenzivnih nega, anestezije i reanimacije Srbije, od njegovog osnivanja.  Glavna sestra Odseka anestezije  svojim imenom, likom, delom, ali pre svega znanjem i iskustvom doprinosi svakodnevno  razvoju  plemenite profesije. U Službi anestezije sa reanimatologijom radi 24 anestetičara, a ukupno sa anesteziolozima i jedinicom intenzivne nege radi 70 medicinskih radnika. Svakodnevno bilo da se radi o reanimaciji, trasportu na tercijarni nivo lečenja, ili asistiranju tokom operativnih zahvata, anestetičari su rame uz rame u timu sa lekarima kod najtežih životnih stanja pacijenata.

Međunarodni dan sestrinstva u Zdravstvenom centru Valjevo

Ove godine Međunarodni dan sestrinstva, 12. maj, obeležava se pod sloganom „Naše medicinske sestre – naša budućnost“  sa posebnim akcentom na ekonomski aspect zdravstvene nege, gde je fokus na ekonomskoj moći nege sa ciljem da preoblikuje percepcija i pokaže kako strateško ulaganje u sestrinstvo može doneti značajne ekonomske i društvene koristi. U najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Kolubarskom okrugu, Zdravstvenom centru Valjevo obeležena je slava Sv. Vasilije Ostroški i Dan sestrinstva. V.d. direktora ZC Valjevo, dr Vladimir Pantelić pozdravio je prisutne zvanice i poželeo srećnu slavu i Dan sestrinstva.

  • Lekari i medicinsko osoblje imaju dar i znanje da leče ljude, a u našoj najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Kolubarskom okrugu na najhumanijem poslu nege bolesnika uz lekare radi preko 1000 medicinskih sestara i tehničara. Na prvim linijama odbrane, nege i utehe medicinske sestre i tehničari gotovo da i nemaju predaha jer se ne može reći da bolest bira vreme.Vreme koje nam predstoji takođe ne obećava predah, već istrajnost na našem zajedničkom cilju, a to su pre svega bolji uslovi za sve zaposlene, a samim tim i naše pacijente. Sve što nas u narednim mesecima očekuje zahteva pre svega puno rada, ali timskog. Kao što su u lečenju tim lekar i sestra, tako ćemo samo zajedničkim snagama moći da ostvarimo cilj – rekao je dr Pantelić, dodavši da kada obeležavamo Dan sestrinstva, neizostavno se osvrćemo na slavnu prošlost i neka od imena koja su upisana u istoriju, od Draginje Babić, preko Nadežde Petrović, a poslednjih decenija intenzivno se radi na unapređenju znanja i edukaciji medicinskih sestara i tehničara što je veoma značajno u savremenoj medicini i visokom stepenu profesionalnog rada. Dr Pantelić je još kao rukovodilac najveće zdravstvene ustanove istakao da ceni svaki trud i znanje koje će svakako doprineti boljoj medicinskoj nezi.

Povodom proslave Medjunarodnog dana sestara , UMST Srbije nagradilo je našu koleginicu Vericu Milić Živanović, glavnu sestru službe Ginekologije, koja je danas predstavljala ustanovu na svečanoj centralnoj proslavi i dodeli nagrada. Osim za pojedinca lično svako priznanje nagrada je čitavom sestrinstvu Zdravtsvenog centra Valjevo. Nedavno su tehničari iz službe anestezije od svog strukovnog udruženja dobili priznanje za usavršavanje i edukaciju anestetičara među pet nagrađenih službi u čitavoj zemlji. Povelja Čuvari života krasi zid službe anestezije, a ovi stručni ljudi predstavljaju jednu od najboljih jedinica Zdravstvenog centra posebno jer neprekidno rade sa životno ugroženim pacijentima. O značaju profesije sestrinstva, koja je najbrojnija u našoj ustanovi govorio je i pomoćnik direktora za obezbeđenje kvaliteta zdravstvene nege Vladan Ilić.

  

  • Sestrinstvo predstavlja važan segment u sistemu zdravstvene zaštite pri čemu je široka oblast sestrinskog angažovanja: od prvog plača novorođenčeta do posljednjeg trenutka obolelog, uz stalnu brigu za zdravlje tela i duše, što zahteva ono najbolje u nama:ljubav prema ljudima i punu posvećenost. Zdravstvena nega je autonomna i kolaborativna briga (staranje) o pojedincu u svakom životnom dobu, porodici, grupi i zajednici, zdravim i bolesnim. Obuhvata promociju zdravlja i prevenciju bolesti, kao i brigu o bolesnim i umirućim uz neophodnu psihosocijalnu podršku. Osim toga, podrazumeva i učestvovanje u kreiranju zdravstvene politike, saradnju sa udruženjima pacijenata, sistemima zdravstvenog menadžmenta i sistemom obrazovanja. Sa promenama u nacionalnomimeđunarodnomzdravstvenomsistemukonstantnodolazi do nizaizazovau pružanjuzdravstvenihuslugasainovativnimrešenjimaštodoprinosikvalitetu, efikasnosti i bezbednosti u pružanju zdravstvene zaštite. Inovacije uključuju razgranjavanje u nova polja, i odgovarajući pristup obrazovanju kadrova sa fokusom na razmenu znanja i veština, baziranom na kompetencijama, odgovornosti i etici, uz princip dozvoljene samostalnostiudonošenjuodluke.Savremeno sestrinstvo favorizuje kontinuiranu edukaciju, pa je više i visoko obrazovanje medicinskih sestara prioritet modernih država, pa inaše.Koristim ovu priliku da zahvalim generacijama sestara koje su tokom svog radnog veka svojim znanjem, požrtvovanošću i ljudskim odnosom prema pacijentima i njihovim najbližima doprinele unapređenju zdravlja stanovnika Srbije.To što društvo ne može da uradi, moramo da uradimo mi sami između sebe, da međusobno jedni druge poštujemo, da sami jedni drugima ne pravimo nepotrebne probleme i da znamo da ono što radimo ima smisla i da koristi nekim nesrećnim ljudima koji dolaze ovde po malo pomoći – rekao je Vladan Ilić koji je uz želje  za dalje profesionalne uspehe, stalno usavršavanje, ali i postizanje zasluženog statusa i u struci i u društvu, podsetio da pri tome nikada ne smemo zaboraviti da je sve to podređeno samo jednom cilju: zdravlju, tj. blagostanju ljudi.

Ovogodišnji domaćini slave Sv. Vasilije Ostroški i Dana sestrinstva u Zdravstvenom centru Valjevo su medicinske sestre i tehničari Službe pneumoftiziologije u ime kojih je govorila glavna sestra pneumoftiziologije Mira Lazić.

  • Medicinske sestre su prvi oslonac kako pacijentima tako i lekarima. Više od 705 zdravstvenih usluga u sistemu zdravstvene zaštite obavljaju medicinske sestre. Naš posao je i human i težak a potrebe pacijenat asve veće pa zahtevaju više pažnje, bolji kvalitet nege, a samim tim i više znanja pa je značaj visokog obrazovanja kadra neophodan a sve u cilju veće bezbednosti našuh korisnika. Da bi pacijent bio siguran on mora biti opserviran 24 sata, a ko je tu uz njega svo to vreme ako ne sestra. Ulaganje u sestrinstvo treba posmatrati kao investiciju, a ne kao trošak. Kako se do sada sestrinstvo susretalo sa brojnim ograničenjima, cilj je da se ta percepcija preoblikuje i da se pokaže kako strateško ulaganje u sestrinstvo može doneti značajane ekonomske i društvene koristi. Verujem i nadam se da je vreme z apromenu i mislim da je potrebno ohrabriti medicinske sestre, širu javnost i mlade i uticajne ljude da nam pomognu u promovisanju moći sestrinstva – reklaje Mira Lazić koja se kao predsednik Udruženja medicinskih sestara zahvalila svim koleginicama i kolegama, posebno ovogodišnjoj dobitnici republičkog priznanja Verici Milić Živanović, kao i prošlogodišnjem dobitniku Iliji Kovačeviću na divnoj saradnji tokom Kovida, uz želje da će tako biti i ubuduće. Mira Lazić je Podsetila i na period pandemire korone, Mira Lazić se osvrnula na to da su medicinske sestre bile stub zdravstva u koroni. U tom periodu sestre a i svi zaposleni brinuli su više o pacijentima nego li o svojim porodicama. Ona je izrazila nadu da će značaj sestara postati vidljiv u budućnosti u većoj meri ne samo novčano nego pre svega statusom i prioritetom u sistemu.

Lepu tradiciju obeležavanja slave Sveti Vasilije Ostroški i Dana sestrinstva u Zdravstvenom centru Valjevo sledeće godine kao domaćin preuzima sestrinstvo Službe za produženu negu i lečenje uz podršku fizioterapeuta koji su nakon svete liturgije preuzeli deo slavskog kolača.

Prigodan program kojim je ulepšan Dan sestrinstva na radost su izvele pevačka grupa „Valjevke“ koje su okupljene u KUD „Krušik“, koje su obdarene božanskim talentom i glasom izvele Splet pesama iz Centralne Srbije i Svatovac iz Slavonije uz pratnju. Skup je otvoren uz zvuke violine Magdalene Lazić. talentovane učenica koja pored osnovne pohađa i MŠ “Živorad Grbić”.