Zdravstveni centar Valjevo

Etički odbor

Stranica u pripremi.

Zdravstveni centar Valjevo

Etički odbor

Stranica u pripremi.

Odlukom od 16.06.2015. vrši se izmena imenovanja članova Etičkog odbora. Dotadašnji član Etičkog odbora prim. dr sci. med. Mira Vuković, spec. kliničke farmakologije imenuje se za predsednika Etičkog odbora. Dosadašnji predsednik Etičkog odbora dr Jovan Ilić spec. anesteziologije sa reanimatologijom, imenuje se za člana Etičkog odbora i zamenika predsednika.

U skladu sa izmenama, Etički odbor kao stručno telo obavlja svoje Zakonom i Statutom definisane poslove i zadatke u sledećem sastavu:

Osim imenovanih predsednika i članova Etičkog odbora kao stalnih članova, imenuju se i dodatni članovi Etičkog odbora, koji će biti angažovani kao zamena stalnog člana u slučaju sprečenosti.