Stručni savet

Članovi Stručnog saveta ZC Valjevo

dr sci.med. Dušan Ružičić

predsednik

dr Miloš Maravić

zamenik predsednika

5. februar 2024.

Obaveštenje za KME- dva predavanja sa pismenim testom 23.02.2024.

22. januar 2024.

Obaveštenje o obračunu prekovremenih sati

ONOKO aplikacija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda.