Stručni savet

Članovi Stručnog saveta ZC Valjevo

dr sci.med. Dušan Ružičić

predsednik

dr Miloš Maravić

zamenik predsednika

17. april 2024.

Nalog

5. april 2024.

Obaveštenje o neradnim danima

ONOKO aplikacija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda.