Stručni savet

Članovi Stručnog saveta ZC Valjevo

dr sci.med. Dušan Ružičić

predsednik

dr Miloš Maravić

zamenik predsednika

15. novembra 2023.

Obaveštenje o isplati akontacije

6. novembra 2023.

Novi broj za zakazivanje radiološke dijagnostike

ONOKO aplikacija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda.