Službe – Sistematizacija ZC Valjevo

Stranica u pripremi.

SEKTOR ZA INTERNISTIČKE GRANE MEDICINE

SEKTOR ZA HIRURŠKE GRANE MEDICINE

ZAJEDNIČKI MEDICINSKI POSLOVI

MEDICINSKA DIJAGNOSTIKA

ZAJEDNIČKI NEMEDICINSKI POSLOVI

Stranica u pripremi.

17. april 2024.

Nalog

5. april 2024.

Obaveštenje o neradnim danima

ONOKO aplikacija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda.