Službe – Sistematizacija ZC Valjevo

Stranica u pripremi.

SEKTOR ZA INTERNISTIČKE GRANE MEDICINE

SEKTOR ZA HIRURŠKE GRANE MEDICINE

ZAJEDNIČKI MEDICINSKI POSLOVI

MEDICINSKA DIJAGNOSTIKA

ZAJEDNIČKI NEMEDICINSKI POSLOVI

Stranica u pripremi.

15. novembra 2023.

Obaveštenje o isplati akontacije

6. novembra 2023.

Novi broj za zakazivanje radiološke dijagnostike

ONOKO aplikacija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda.