Misija i vizija ZC Valjevo

Misija

Naša misija je briga o zdravstvenom stanju pacijenata svih starosnih dobi, korišćenjem savremenih zdravstevnih tehnologija, sa permanentnom procenom bezbednosti i efikasnosti procesa pružanja zdravstvenih usluga, kako na primarnom, tako i na sekundarnom nivou.

Vizija

Naša vizija je savremen zdravstveni centar koji efikasno i efektivno povezuje preventivne i kliničke medicinske delatnosti, u skladu sa zahtevima medicine zasnovane na dokazima, vrhunskim principima medicinske etike, kao i zahtevima, potrebama i očekivanjima pacijenata.

1. avgusta 2023.

Raspored bogosluženja za avgust

1. juna 2023.

U Edukativnom centru Opšte bolnice Valjevo, u četvrtak 8. juna 2023. godine, sa početkom u 11 časova, biće održana dva akreditovana programa kontinuirane edukacije sa pismenim rešavanjem završnog testa.

ONOKO aplikacija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda.