Misija i vizija ZC Valjevo

Misija

Naša misija je briga o zdravstvenom stanju pacijenata svih starosnih dobi, korišćenjem savremenih zdravstevnih tehnologija, sa permanentnom procenom bezbednosti i efikasnosti procesa pružanja zdravstvenih usluga, kako na primarnom, tako i na sekundarnom nivou.

Vizija

Naša vizija je savremen zdravstveni centar koji efikasno i efektivno povezuje preventivne i kliničke medicinske delatnosti, u skladu sa zahtevima medicine zasnovane na dokazima, vrhunskim principima medicinske etike, kao i zahtevima, potrebama i očekivanjima pacijenata.

5. februar 2024.

Obaveštenje za KME- dva predavanja sa pismenim testom 23.02.2024.

22. januar 2024.

Obaveštenje o obračunu prekovremenih sati

ONOKO aplikacija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda.