Kontinuirana medicinska edukacija

U Edukativnom centru Opšte bolnice Valjevo je održan akreditovan stručni sastanak sa temom „Invazivne gljivične infekcije“. Na predavanju su govorile prof. dr Ana Vidović, Klinika za hematologiju, iz Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, sa temom „ Invazivne gljivične infekcije kod hematoloških pacijenata“. Drugi predavač je bila, prim mr. sci. med. dr Snežana Jovanović, Služba za medicinsku mikrobiologiju, takođe iz Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Šef odseka Hematologije Opšte bolnice Valjevo, dr Miroslava Plećić je uz odobrenje i prisustvo izlečene pacijentkinje S.J.(42), podsetila na veoma zanimljiv slučaj u kliničkoj praksi od pre dve decenije kada je pacijentkinja nakon indukcione terapije akutne mijeloidne leukemije, počela da febricira nekontrolisano i pored sve raspoložive terapije.

– Poželjno je bilo zakoračiti u nepoznato, jer ponekada zaista ne možete dokazati, a obično iskustveno idemo drugim, zaobilaznim metodama dokazivanje invazivne gljivične infekcije. Nakon grafija i krvi na hemokulturu, odlučila sam da napišem hitan uput za skener. Urađen je skener, i jedan divan radiolog, a usput da kažem da imamo divne radiologe, u divnoj služb,i koja je pomogla da podignemo sve ono što radimo u ovoj bolnici na jedan viši dijagnostički nivo. Kolega radiolog, je došao i rekao mi da nije znao šta vidi jer do tada nije imao takav nalaz i rekao je da je u pitanju hepatosklerična mikoza! Kada sam obavestila Kliniku, bili su skeptični jer bi to bio drugi takav slučaj u Klinici u istoriji. Jedino što sam mogla da joj dam pre 21 godinu jeste lek koji ni danas nije u našoj ustanovi na pozitivnoj listi. Znate kako je bilo napeto, to je dete čije roditelje poznajem, a treba da odlučim o uključivanju leka. Ovo je mala sredina, mali grad i ponekad ste izloženi pritisku javnosti i ja sam sedela i razmišljala tada šta ako nije to i da li je ispravno da to uradim, ali i pored hiljadu nedoumica sam pomislila da ako nešto može da pomogne detetu i imam to na raspolaganju naravno da ću uključiti. Tim testom terapijskog uspeha sam dokazala da je to baš ta hepatosklerotična mikoza, izuzetno retko dijagnostikovana životno ugrožavajuća bolest, a nakon prve doze devojka je ozdravila. Kada se dovoljno oporavila primenjen je i drugi ciklus konsolidacije. Na svu sreću, a danas satisfakcija jeste da je posle 21 godine od tada Slavica je danas sa nama. Tada, nakon pet godina od lečenja, ona se uspešno ostvarila i kao majka – rekla je dr Miroslava Plećić, šef Odseka hematologije Opšte bolnice Valjevo. Prof. dr Ana Vidović, Klinika za hematologiju, iz Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, sa temom „ Invazivne gljivične infekcije kod hematoloških pacijenata“, je pojasnila da je multidisciplinarni pristup i međusektorska saradnja sa ostalim specijalistima veoma važna u timskom lečenju ove patologije antimikoticima.

– Što se tiče infekcija svi znamo, mi koji se bavimo imunokomproimitovanim pacijentima, a posebno opet hematološkim pacijentima, koliko su infekcije važne i gde je timski rad jako važan jer najtešnje sarađujemo sa mikrobiolozima, mikolozima, infektolozima i kliničkim farmakolozima, a tek kasnije sa hirurzima i ostalim granama. Koristimo vodič za suportivnu terapiju naših pacijenata.Mi govorimo o temi koja se tiče dijagnostike i terapije invazivnih gljivičnih infekcija, kao i o dijagnozama i otkrivanju ove, relativno retke grupe bolesnika i perspektivama u njihovom lečenju. Posebna pažnja je na savremenim dijagnostičkim metodama. Međutim, dobar deo tih pacijenata nije uvek otkriven, pređe u neka druga medicinska polja, tako da je ovakve pacijente teško registrovati, ali uz savremeni pristup i edukaciju posvećujemo sve više pažnje i osvetljavamo zašto je važno sumnjati na invazivne gljivične infekcije. U borbi protiv invazivnih gljivičnih infekcija i njihovom otkrivanju vreme je ključni faktor – kazala je prof. dr Ana Vidović naglašavajući da je nakon prvobitne sumnje, neophodna brza identifikacija, prepoznavanje simptoma i hitno lečenje bez odlaganja jer se infekcije gljivičnim patogenima dugo i teško leče baš zbog specifičnosti i sličnosti sa bakterijskim i virusnim infekcijama. Pravovremeno započinjanje lečenja odgovarajućom terapijom je ključno za preživljavanje pacijenta. Prefesorka je naglasila da je ključno pitanje za invazivne gljivične infekcije „Da li ima nešto novo“ jer gotovo uvek ima.

Ona je istakla da su u poslednjih desetak godina dijagnostika i terapijske mogućnosti u našoj zemlji značajno poboljšane, ali, s obzirom na to da se stalno pojavljuju nove metode, savremeniji lekovi, i potrebe su sve veće. Prof. dr Vidović, kaže da je ovo bio jedan edukativni kurs koji je trebalo da na neki način ukaže lekarima i medicinskom osoblju zašto je važno sumnjati na invazivne gljivične infekcije i na mogućnosti metoda lečenja.

Deseti pneumoftiziološki simpozijum

Na Divčibarama je održan 10. jubilarni simpozijum pneumoftiziološke službe OB Valjevo. Na tom stručnom susretu su se okupili stručnjaci iz cele Srbije i regiona, a na predavanjima se govorilo o aktuelnim temama iz ove oblasti medicine. Ovogodišnji stručni skup posvećen je temama „Akutne i hronične respiratorne insuficijencije(ARI, HRI)“. Zahvaljujući širokom spektru usluga, u Bolnici Valjevo dijagnostiku i lečenje traže i građani van područja Kolubarskog okruga. Praćenje novih trendova, stručno usavršavanje kadra, usvajanje novih djagnostičkih, terapijskih i savremenih metoda uslov su razvoja svake savremene medicinske ustanove, pa i Bolnice Valjevo, naveo je prilikom pozdravnog govora na otvaranju simpozijuma, zamenik v.d. direktora Opšte bolnice Valjevo, dr Vladimir Pantelić.

– U budućnosti nas očekuje najveća kompletna rekonstrukcija do sada, kada će svi zaposleni i žitelji Kolubarskog okruga imati najmoderniju zdravstvenu ustanovu, bolnicu za 21. vek. Uradiće se rekosntrukcija svih objekata valjevske bolnice uz pomoć Vlade Republike Srbije, a time će se stvoriti mnogo bolji uslovi za rad medicinskog osoblja, ali i za smeštaj i lečenje bolesnika. Zahvaljujući strućnosti, predanom radu i angažovanju kadar naše bolnice se približila u mnogim sferama ustanovama tercijalnog nivoa. I da ne nabrajam dalje, svaka služba bar u nekom delu stremi ka višem nivou rada i rezultata. U ovoj godini kada se nadamo da ćemo staviti tačku na pandemiju koja je preokrenula dosadašnje poimanje medicine, moramo podsetiti da su domaćini ovog jubilarnog simpozijuma, Služba pneumoftiziologije OB Valejvo, podneli na samom startu najveći teret zbrinjavanja i lečenja Kovid obolelih i da je tokom trajanja pandemije zbrinuto 2068 teško kovid obolelih pacijenata, na kovid grudnom odeljenju. U planu je zanavljanje i nabavka nove medicinske opreme u skladu sa savremenim tokovima medicine. A ustanova konstantno vodi brigu o mladom kvalitetnom kadru omogućujući im stalnu edukaciju i subspecijalizacije. Pre svega trudićemo se da zadržimo mlade lekare u našoj ustanovi, da im omogućimo da da se stručno usavršavaju, da uz starije kolege stiču iskustvo i budu oslonac budućeg razvoja bolnice i da nastave svetlu tradiciju najveće zdravstevene ustanove u Kolubarskom okrugu – rekao je zamenik v.d. direktora Opšte bolnice Valjevo, dr Vladimir Pantelić.

Predavači 10. Jubilarnog pneumoftiziološkog simpozijuma, su bili eminentni profesori iz Kliničkih centra, Srbije, Beograda, Kragujevca, Novog Sada, Niša, Banjaluke, Vojno medicinske akadimije kao i od strane domaćina. Skupu je prisustvalo oko 250 učesnika iz cele Srbije i regiona. Koncept simpozijuma je da se ova aktuelna tema sagleda iz razhih uglova i da se da odgovor na pitanje koje je postavljeno već u samom nazivu simpozijuma, a svakako razmenom stručnih mišljenja postavljena su pitanja za razvoj u budućnosti. Kroz istorijski prikaz Službe pneumoftiziologije Opšte bolnice Valjevo, učesnike je provela načelnica dr Dragica Mirković.

– Tema celokupnog skupa je „Akutne i hronične respiratorne insuficijencije(ARI, HRI)“ sa svim njihovim uzrocima i dijagnostikom i terapijom. Možemo reći da je skup bio više nego uspešan s obzirom da smo imali 17 jako kvalitetnih predavača.

Zapažen prikaz imala je i dr Dragica Divnić koja je na ovom simpozijumu izložila analizu COVID-19 u pneumoftiziološkoj službi, lečenih u Opštoj bolnici Valjevo, koji pokazuju da je tokom pandemije na Odeljenju pneumoftiziologije zbrinuto 2068 teško kovid obolelih pacijenata sa teškom kliničkom slikom i oni su bili respiratorno ugroženi. Dr Dragica Mirković je prikazala petogodišnje rezultate dijagnostičke metode bronhoskopije. Bronhoskopija se radi od 2004. Godine, ukupno je urađeno 3150 bronhoskopija, a poslednjih pet godina 879, ali treba imati u vidu izmenjeni režim rada kada je sve bilo podređeno zbrinjavanju Kovid pacijenata. U prvom delu skupa načelnica dr Mirković je iznela zanimljive istorijske podatke o službi još od 1946. godine kada je osnovano prvo Grudno odeljenje. Jedan od istorijskih vremeplova je i podatak da je dr Sava Ljubisavljević, kasnije profesor Medicinskog fakulteta, osnovao Grudno odeljenje u Valjevu 1946. godine, a 1969. godine je useljeno zajedno sa antituberkuloznim dispanzerom u staru zgradu Grudnog( prim.aut. sadašnja Upravna zgrada OB). Pneumoftiziološka služba je od 2007. godine smeštena u krugu kompleksa objekata Opšte bolnice Valjevo u novoizgrađenu zgradu za tu namenu.

– Na početku rada ove službe, lekari su se bavili skoro isključivo tuberkulozom, što ilustruje podatak da je 1953. godine, 425 muških i 405 ženskih pacijenata, lečeno od aktivne plućne tuberkuloze u valjevskoj opštini. Sada je skroz drugačija priča što se tiče ove patologije, zato što od tada je širena mreža po celoj Srbiji antituberkulotnih dispanzera, moramo imati u vidu da je pronažena BSŽ vakcina, da su pronađeni antituberkulozni lekovi i sve to je zajedno uticalo da broj tuberkuloznih bolesnika se vremenom smanjuje pa smo prošle 2022. godine imali registrovana 24 slučaja. Plućna patologija se vremenom izmenila, a na to je uticala promena stila života, upražnjavanje loših navika prvenstveno pušenja, a zatim i promena u životnoj sredini, tako da se sada povećao broj opstruktivnih bolesti pluća, alergijskih, malignih bolesti. U tom smislu se sprovodi stalna edukacija lekara i uvode nove dijagnostičke i terapijske metode – rekla je dr Dragica Mirković. On novijih procedura koje su usvojene u službi pneumoftiziologije OB Valjevo, dr Mirković je navela da je započeta neinvazivna ventilacija kao potpuno nova metoda u lečenju pulmoloških pacijenata. Odnedavno je u službi i viši fizioterapeut kao nezamenjiv član tima, pa će razvijati u budućnosti respiratornu rehabilitaciju. Od novina sa ovog simpozijuma je predavanje profesora iz Kragujevca o ultrazvuku grudnog koša u dijagnostici plućnih oboljenja, pa je dr Mirković zajedno sa svojim kolegama, zainteresovana da dovede tu inovaciju u službu. Od potpuno novih tema koje se otvaraju u pulmologiji sa simpozijuma se izdvojilo lečenje gojaznih osoba sa HRI, a ta patologija zahteva veliku potrebu neinvazivne ventilacije kao metode. Od planova za budućnost, dr Mirković je istakla d aplaniraju d aunapređuju bronhoskopiju koja je daleko odmakla od nivoa koji se pruža trenutno, da nabave poligrafiju, da uz sve povećavaju kvalitet rada, ali najznačajniji cilj jeste da ostanu kompaktna i složna služba kao i do sada.

Pneumoftiziolozi Opšte bolnice Valjevo kao pravi domaćini, tradicionalno, upoznaju i promovišu sve kolege sa svim lepotama našeg kraja promovišući znamenitosti. Ranijih godina upoznali su učesnike simpozijuma sa Narodnim muzejem, predstavili tajne fundusa Moderne galerije Valjevo i fantastiku Ljube Popovića, a osim ovog 10. jubilarnog simpozijuma, ovom prilikom su sve podsetili i na još jedan značajan jubilej 125 godina od rođenja najslavnije srpske poetese Desanke Maksimović. o kojoj je zanimljivosti, govorio kustos Zoran Božić.

Slava i Dan sestrinstva u OB Valjevo

Datum rođenja Florens Najntingejl 12. Maj, obeležava se kao Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara u čast sećanja na rodonačelnicu profesije medicinskih sestara. Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana medicinskih sestara je „Naše medicinske sestre, naša budućnost“, a sve je naravno podređeno zdravlju i blagostanju ljudi. U prisustvu zvanica, kolega, predstavnika Grada, direktora institucija, sestrinstvo Opšte bolnice Valjevo je obeležilo ovaj svečani dan.

– Medicinske sestre su dale nemerljiv doprinos radeći pod teškim okolnostima nove pandemije zajedno sa lekarima. Medicinske sestre i tehničari su stub zdravstvene zaštite, a u našoj ustanovi su najbrojniji kadar. Zalagaću se za poboljšanje uslova rada svih zaposlenih kako bismo još lakše obavljali naš humani poziv. Na raspolaganju svima je stalna kontinuirana medicinska edukacija i lično zastupam stav da je znanje uz iskustvo veoma značajno za obavljanje našeg posla i da ga treba stalno unapređivati – rekla je v.d. direktorka dr sci.med. Marija Mirković, čestitajući Dan sestrinstva svima, sa željom za ličnim i profesionalnim napretkom u Opštoj bolnici Valjevo.

– Kao najbrojniji medicinski radnici, medicinske sestre se moraju aktivno uključiti u buduća planiranja zdravstvene zaštite na svim nivoima kako bismo ostvarili ciljeve održivog razvoja do 2030. godine. Jedina stvar koja se nikada neće promeniti u profesiji medicinskih sestara i tehničara jeste da pacijent ostaje prioritet, a to znači posvećenost da se pomogne svakom pojedincu, da mu se očuva i unapredi zdravlje i poboljša život – naveo je VMS Vladan Ilić, pomoćnik direktora za obezbeđenje kvaliteta zdravstvene nege, dodajući da sve lekcije tokom pandemije treba pretočiti u akcije kako bi u budućnosti medicinske sestre bile zaštićene, poštovane, cenjene, i kako bi se izborile za status u struci i društvu.

Od 2012. godine kada je na današnji sveti dan osvećen hram Svetih lekara i čudotvoraca Kozme i Damjana u krugu naše bolnice, od tada se Sveti Vasilije Ostroški obeležava kao zaštitnik i slava sestrinstva Opšte bolnice Valjevo. Blagoslovom njegovog preosveštenstva gospodina episkopa valjevskog Isihija, novopostavljeni duhovnik Opšte bolnice Valjevo je jerej Dragan Stanojević koji je ovom prilikom naglasio značaj sestara i istakao njihov trud i hrabrost u prethodnom periodu.

Kao domaćica slave Sv. Vasilije Ostroški i Dana sestrinstva, glavna sestra bolnice VMS Jelena Kovačević Starčević, podsetila je da se Infektivno odeljenje iako malo pokazalo kao jako značajno u prethodne tri godine.

– Kao što se sestre Infektivnog puno puta nisu videle na mnogim fotografijama, ali su marljivo radile, tako i danas, naš dan obeležavamo radno. Imale smo sreću i jako mi je drago što su i danas sa nama naše koleginice Ceca Teodosijević, Goca Tanasijević, Dragica Filipović koje su nama u nasleđe ostavile jedan utaban put kojim smo mi u stvari samo nastavile da koračamo i budemo danas ovo što jesmo – rekla je , glavna sestra bolnice VMS Jelena Kovačević Starčević.

Povodom proslave Medjunarodnog dana sestara , UMST Srbije nagradilo je našeg kolegu Iliju Kovačevića, zaposlenog više decenija u službi Mikrobilogije. Tim povodom delegacija Opšte bolnice Valjevo je danas na svečanoj dodeli nagrada u Vrnjačkoj Banji. Ilija Kovačević je u neprekidnom je radu poslednjih godina dao neprikosnoven značaj borbi protiv Kovida19. U svom poslu je komunikativna, profesionalna, ostvaruje empatski odnos prema pacijentima i kolegama. Izuzetno se angažuje se u timskom radu. Nikada do sada nije nagrađivan i ovo je osim za njega lično priznanje čitavom sestrinstvu Opšte bolnice Valjevo.

Višestruko nagrađivan hor „Hadži Ruvim“ pod dirigentskom palicom Milice Babamilkić, uveličao je otvaranje Dana sestrinstva. A program su obeležile i talentovane gimnazijalke Katarina Radmilović koja je za ovu priliku napravila filmski prikaz, i Sofija Nenadović koja je na okružnoj smotri recitovanja je bila apsolutno prva i plasirala se na republičku koja se održava sledeće nedelje. Lepu tradiciju obeležavanja slave Sveti Vasilije Ostroški i Dana sestrinstva sledeće godine kao domaćin preuzima sestrinstvo Službe pneumoftiziologije.

Dan sestrinstva

U petak 12. maja 2023. godine, Opšta bolnica Valjevo i Infektivno odeljenje, koje je ove godine domaćin, svečano će obeležiti Dan sestrinstva i slavu Sv. Vasilija Ostroškog.

Sveta liturgija, kao i rezanje slavskog kolača, biće služena u hramu Sv. Kozme i Damjana od 8.30 sati, a od 10 sati biće obležen Dan sestrinstva u Edukativnom centru Opšte bolnice Valjevo. Deo slavskog kolača i time nastavak lepe tradicije za dogodine preuzeće sestrinstvo Službe pneumoftiziologije.

Dan sestrinstva obeležava se svuda u svetu u čast Florens Najtingejl koja je postavila temelje jedne od najhumanijih profesija. U najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Kolubarskom okrugu, Opštoj bolnici Valjevo, radi preko 700 medicinskih sestara i tehničara, a svake godine na 12. maj se neke od njih nagrade strukovnim priznanjima na Centralnoj republičkoj proslavi.