Uprava ZC Valjevo

Uprava Zdravstvenog Centra Valjevo

Spec. dr med. Vladimir Pantelić

v.d. direktora ZC Valjevo

Spec. dr med. Zoran Milosavljević

pomoćnik direktora za sekundarnu zdravstvenu zaštitu

Spec. dr med. Jasmina Jevtić

pomoćnik direktora za primarnu zdravstvenu zaštitu

Prim. dr sci. med. Mira Vuković

pomoćnik direktora za obezbeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite

Dipl. prav. Biljana Lukić

pomoćnik direktora za pravne, kadrovske i administrativne poslove

Dipl. ekon. Vesna Đorđić Trifunović

pomoćnik direktora za ekonomsko finansijske poslove

Dipl. inž. maš. Marija Ivanović

pomoćnik direktora za tehničke i druge pomoćne poslove

Dipl. med. sest. Vladan Ilić

pomoćnik direktora za obezbeđenje kvaliteta zdravstvene nege

VMS Slavka Petrić

glavna sestra za sekundarnu zdravstvenu zaštitu

VMS Gorica Vujović

glavna sestra za primarnu zdravstvenu zaštitu

14. jun 2024.

Obuka iz transfuzione medicine

12. jun 2024.

Interni oglas za užu specijalizaciju

ONOKO aplikacija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda.