Zaključak o Odluci o izmenama i dopunama pravilnika o unutršnjoj organizaciji i sistematizaciji