OND 12/2023 – Nabavka diskova Verbatim za robote za rezanje slike sa magnetne rezonance i skenerana