Dopuna plana javnih nabavki za 2024. godinu sa Odlukom UO – verzija 6