Nova usluga uzorkovanje laboratorijskog materijala u kućnim uslovima

28. maj 2024.

Objedinjavanjem u Zdravstveni centar, primarna i sekundarna zdravstvena zaštita Valjeva, međusektorskom saradnjom poboljšava svoje usluge za pacijente. Služba za  laboratorijsku dijagnostiku  u saradnji sa Službom kućne nege od 15.04.2024. godine uvela novu uslugu, uzorkovanje laboratorijskog materijala, uzimanje krvi i urina za biohemijska ispitivanja u kućnim uslovima. Uzimanje uzoraka  vrše medicinski tehničari, koji  dolaze na adresu pacijenata u dogovorenom terminu. Ova novina je deo  napora da se  unapredi dostupnost zdravstvene zaštite i obezbedi jednako kvalitetna usluga svim sugrađanima čije zdravstveno stanje zahteva ovakav vid usluge. U pitanju su pacijenti koji zbog komorbiditeta i hronične bolesti imaju teškoće sa kretanjem, dakle  u toj kategoriji su teško oboleli, onkološki pacijenti, osobe sa invaliditetom. V.d. direktora ZC Valjevo, dr Vladimir Pantelić, sa saradnicima,  obišao je Službu za kućnu negu i lečenje, kako bi se uverio u efikasnost novina koje umnogome olakšavaju izlazak na teren medicinskim ekipama.

  • Zdravstveni centar Valjevo od nedavno kao uslugu svojim korisnicima pruža uzorkovanje krvi u kućnim uslovima. Usluga je dostupna teško pokretnim, nepokretnim, pacijentima, zatim pacijentima kojima je neophodno mirovanje kao i svim ostalim pacijentima čije trenutno zdravstveno stanje zahteva uzorkovanje krvi u kućnim uslovima. Procenu o neophodnosti pružanja ove usluge vrši isključivo nadležni Što se tiče Službe kućnog lečenja i nege sigurno 90 procenata  pacijenata u nekom trenutku zahteva uslugu ovog tipa zbog teškog zdravstvenog stanja pacijenta. Zajedno sa načelnikom laboratorije u Službe za kućnu negu i lečenje, pomoćnicima za primar i sekundar, odlučili smo da naši obučeni laboranti postanu deo terenskog tima. Ovom uslugom sigurno je  umnogome olakšan proces lečenja za sve timove lekara i tehničara koji odlaze na teren u kućne posete. Lekar indikuje uzorkovanje koje vrši laborant na terenu, a to kasnije stiže u laboratoriju centralnu gde se odrađuju zadati parametri. U kratkom vremenskom roku izabrani lekar koji je tražio te analize dobija rezultate i zna kako dalje da reaguje. Oni  imaju potpuniji uvid u zdravstveno stanje pacijenata njihovu reakciju na primenjenu terapiju te mogu pravovremeno reagovati. Obzirom na to da su u pitanju pacijenti koje je teško aktivirati i mobilisati do ustanove gde se može vaditi krv u najvećem broju slučajeva ta usluga se do sada plaćala, te je ovo sada dobrobit i za porodicu i za lekara – zaključio je v.d. direktora ZC Valjevo, dr Vladimir Pantelić, koji je ovom prilikom podsetio da je na kolegijumu svih načelnika službi ZC Valjevo, došlo do ideje jer se uvidelo kolika je potreba za uslugom uzorkovanja krvi na terenu. Specifičnost terenskog rada Službe za kućnu negu i lečenje se ogleda jer oni pokrivaju ne samo gradsko nego i seosko područje koje pripada valjevskom ZC i to je veoma razuđena teritorija. Kako je uvdedena ulsuga, već vlada veliko interesovanje korisnika i u proseku je to desetak izlazaka na teren u toku jedne nedelje.
  • Kako je laboratorijska dijagnostika važan i nezaobilazan segment  kako u postavljanju dijagnoze tako i u praćenju toka bolesti, kao i efekata lečenja, ovakav vid usluge donosi znatne  pogodnosti kako za pacijente tako i za lekare koji učestvuju u lečenju. Pogodnosti se ogledaju i u  bržem i efikasnijem procesu bez nepotrebnih čekanja, smanjenju rizika za infekcije u javnim prostorima, poboljšanju komunikacije na relaciji  pacijent-zdravstveni radnik, a samim tim i bolju kordinaciju nege. Posle uspostavljanja ovog vida usluge jedan broj naših sugrađana ima potrebu za ovim vidom medicinske usluge u sklopu lečenja. Od kada smo startovali 15. Aprila u proseku je sedam do deset tih terenskih uzorkovanja tokom kućnih poseta, ali postoji trend rasta i pred nama su izazovi i nadamo se da ćemo ih rešavati uspešno – zaključio je dr Milan Vujačić, načelnik Odeljenja za kliničko-biohemijsku dijagnostiku, Zdravstvenog centra Valjevo.

Foto galerija

14. jun 2024.

Obuka iz transfuzione medicine

12. jun 2024.

Interni oglas za užu specijalizaciju

ONOKO aplikacija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda.