Služba za ginekologiju i akušerstvo

Služba za ginekologiju i akušerstvo

Načelnik službe

Spec. dr med Nenad Dimitrijević - specijalista ginekologije i akušerstva

Glavna sestra

VMS Vanja Bakarević

Zdrave žene – zdravo potomstvo

Istorijat

Dvadesetih godina prošlog veka zaštitu zdravlja žena sprovodili su hirurzi, da bi tridesetih godina taj posao preuzeli ginekolozi, najpre u okviru hirurškog odeljenja, a potom Službe za zaštitu zdravlja žena.

Kapaciteti

Služba za zaštitu zdravlja žena godišnje zbrine od 4.500 do 5.000 pacijenata. Raspolaže sa 80 postelja.Godišnje se pregleda 20.000 žena, porodi oko 1.350 trudnica, obavi 12.000 ultrazvučnih pregleda, oko 350 operacija i stotinak videolaparoskopija.

Organizacija:

 • Odsek konzervativne i interventne ginekologije
 • Odsek operativne ginekologije
 • Odsek akušerstva
 • Odsek patologije trudnoće
 • Odsek asistirane reproduktivne tehnologije, lečenje infertiliteta sa endokrinologijom i reproduktivnom hirurgijom(BMPO)
 • Odsek neonatologije
 • Specijalistički kabineti

Operativna ginekologija

Godišnje se obavi od 450 do 500 operacija. Trećinu čine laparoskopske operacije, koje su počele da se rade od oktobra 2002. godine. Služba ima dva lekara sa zvanjem instruktora laparoskopske ginekologije.Odsek Operativne ginekologije ima 15 postelja i sve uslove za kvalitetnu negu i brz oporavak pacijentkinja.

Odsek konzervativne ginekologije

Godišnje zbrine od 1.100 do 1.250 žena. Raspolaže sa 17 postelja. Kontakt telefon 014/295-158.

Patologija trudnoće

Kroz odsek patologije trudnoće godišnje prodje oko 1.100 trudnica. Na raspolaganju im je 17 postelja.

Porodilište

Porodilište ima 31 postelju, četiri porodjajne sale i jednu operacionu salu za carske rezove u okviru porodjajnog bloka. Broj porodjaja stagnira poslednjih godina. U proseku na svet godišnje dodje izmedju 1.350 i 1.450 beba.

Porodilište radi 24 časa dnevno. Kontakt telefon 014/295-164.

Šta treba poneti u porodilište – preuzmite priručnik (PDF)

Neonatologija

Zahvaljujući boljoj opremljenosti i kontinuiranoj edukaciji zaposlenih, u poslednjem periodu znatno je smanjen broj mališana koji se upućuje u ustanove tercijalnog nivoa.

Neonatologija je opremljena sa 9 izoleta u boksu i tri transportne izolete. U boksu se nalazi 31 krevetić za bebe.

Edukativni materijal o dojenju

Vodič za majke koje doje – preuzmite PDF

Saveti za dojenje – preuzmite PDF

Najčešći problemi u vezi sa dojenjem – preuzmite PDF

Kadrovski potencijal

U Službi za zaštitu zdravlja žena ZC Valjevo zaposleno je:

 • 13 specijalista ginekologije i akušerstva
 • 1 specijalista pedijatrije
 • 3 specijalista pedijatar-neonatolog
 • 1 specijalista molekularne biologije
 • 1 subspecijalista perinatologije
 • 1 subspecijalista za sterilitet
 • 45 medicinska sestra i babica · 14 pedijatrijskih sestara

Edukacija Zaposleni u Službi za zaštitu zdravlja žena aktivno učestvuju u kontinuiranoj edukaciji, kao i savladavanju novih operativnih tehnika i veština u savremenoj dijagnostici. Angažovani su i u projektima drušvene zajednice na očuvanju reproduktivnog zdravlja žena i prevenciji malignih bolesti.

1. avgusta 2023.

Raspored bogosluženja za avgust

1. juna 2023.

U Edukativnom centru Opšte bolnice Valjevo, u četvrtak 8. juna 2023. godine, sa početkom u 11 časova, biće održana dva akreditovana programa kontinuirane edukacije sa pismenim rešavanjem završnog testa.

ONOKO aplikacija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda.