Služba za anesteziju sa reanimatologijom

Služba za anesteziju sa reanimatologijom

Načelnik službe

dr Zorica Đorđić

Glavna sestra

Nenad Pejić

Istorijat

Službu je 1975. godine osnovao dr Žarko Marjanović, nakon završene specijalizacije. Do tada su taj posao, u okviru hirurgije i ginekologije, obavljali medicinski tehničari – anestetičari zajedno sa dr Draganom Palamarevićem, spec. anesteziologom.

U sastavu službe su sledeći odseci:

– Odeljenje za anesteziju;
– Odeljenje za intenzivnu negu i lečenje;

Delatnost i usluge

· rad na Odeljenju intenzivnog lečenja
· anestezija za hiruške procedure
· rad u anesteziološkoj ambulanti – priprema pacijenata pre operacije i procena
· lečenje i nadzor pacijenata u postoperativnom periodu u post operativnoj šok sobi kao i praćenje drugih vitalno ugroženih pacijenata
· anestezija za dijagnostičke procedure – CT
· ugradnja privremenih pace-makera
· konsultacije i intervencije u Urgentom centru i drugim odeljenjima bolnice

Zastupljene su sve vrste anestezije: OET, inhalaciona, centralni i periferni blokovi, kombinovana anestezija, TIVA, terapija bola. Broj anestezija na godišnjem nivou je do 6.000.

Odsek intenzivne nege raspolaže sa 10 kreveta opremljenih monitorima, infuzionim pumpama, defibrilatorima i respiratorima. Odsek anestezije ima 8 operacionih sala u Hiruškom bloku, dve u Urgentnom centru, akušersku salu i dve sale za sitne ginekološke intervencije.

Anesteziološka ambulanta radi svaki dan od 08.00 do 15.00 časova. Tu se pacijenti pripremaju za operaciju i anesteziju.

Dalji pravci razvoja usmereni su na usvajanje novih anestezioloških tehnika prilagodjenih složenijim hiruškim zahvatima, kao i poboljšanje uslova i kvaliteta rada nabavkom nove opreme i stručnim usavršavanjem lekara i medicinskog osoblja. U perspektivi je i rutinska upotreba periduralne anestezije za bezbolni porodjaj, a u planu je i otvaranje Ambulante za terapiju bola.

14. jun 2024.

Obuka iz transfuzione medicine

12. jun 2024.

Interni oglas za užu specijalizaciju

ONOKO aplikacija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda.