Transfuziologija

Transfuziologija

Načelnik službe

Prim. dr Svetislav Matić, spec. transfuziologije, subspec. klinicki transfuziolog

Glavna sestra

Slavka Petrić, V.M.S.

U početku svoga delovanja transfuzija je bila deo hirurgije. Prvi lekar koji je završio kurs za transfuziju bio je hirurg dr Slavko Jevđenović, a sa njim je radio viši medicinski tehničar i osnivač službe Vladimir Srećković. Početak njihovog rada vezuje se za 1957. godinu. Dolaskom dr Slavice Simić-Funduk, prvog specijaliste transfuziologa i prvog načelnika službe, transfuzija postaje samostalna služba u okviru valjevske bolnice 1976. godine.

Stručnim radom i zalaganjem prvog subspecijaliste – kliničkog transfuziologa, dr Milutina Mihajlovića naše odeljenje u svoj svakodnevni rad uključuje korišćenje krioprecipitata , metode spašavanja krvi ,   implementacije vodiča dobre kliničke prakse u oblasti transfuziologije i drugih savremenih metoda.

Rad sa dobrovoljnim davaocima krvi, testiranje i procesiranje krvi i komponenti odvijao se do 2018.godine. Stupanjem na snagu zakona o Transfuzionoj medicini odeljenje menja ime u Bolnička banka krvi - klinička transfuzija i bavi se primenom najnovijih saznanja iz ove oblasti a rad sa dobrovoljnim davaocima prelazi u nadležnost Crvenog Krsta i Instituta za Transfuziju Krvi Srbije.

Organizacija:

  • Odsek za kliničku transfuziju
  • Kabinet za prenatalnu zastitu
  • Kabinet za antikoagulantnu terapiju.

Delatnost službe i usluge

Rad službe podeljen je u više segmenata:

Klinička transfuziologija:

  • Čuvanje i izdavanje komponenti krvi, pretransfuzijski testovi, Interreakcija, Coombs-ov test ( DAT i IAT), iregularna antitela
  • Autologne transfuzije: Intraoperativno spašavanje krvi ( Medtronic Autolog i SORIN XTRA)
  • Konsultativni rad u kliničkoj upotrebi komponenata krvi , eritrocita, trombocita, zamrznute sveže plazme, krioprecipitata
  • Primena testova funkcionalne hemostaze – viskoelastičnih testova ( Clot pro) i agregometrije ( funkcije trombocita ) u svakodnevnoj kliničkoj praksi
  • Prenatalna zaštita trudnica (krvne grupe, Rh fenotip, skrining antitela)
  • Ambulantna kontrola protrombinskog vremena (PT) i određivanje doze leka antikoagulantne terapije Vitamin K antagonista ( Farin, Sintrom, Marcumar)
  • Ambulantna kontrola dejstva antiagregacionih lekova ( Acetilsalicilna kiselina – Aspirin i slični, klopidogrel- Plavix i slicni) i ostalih antiagregacionih lekova  metodom impedantne agregometrije (Multiplate) i NOAC (Pradaxa, rivaroxaban i slični) metodom viskoelastografije (Clot pro)

Za ambulantnu kontrolu dejstva novih antikoagulantnih lekova ( Pradaxa, rivaroxaban i slični), terapija se uzima tačno 3 sata pre davanja uzorka krvi na analizu

Radno vreme

Rad sa bolnickim odeljenjima je 00-24h

Ambulantno uzimanje uzoraka je od 7.00 do 8.30 časova.
Kontrola protrombinskog vremena je od 09.00 do 11.00 časova.
Izdavanje rezultata od 13.00 do 14.00

Struktura i broj zaposlenih

Na odeljenju trenutno radi dva doktora subspecijaliste – oba klinički transfuziolozi i jedan doktor medicine. U timu sa njima nalazi se medicinsko osoblje ( med.sestre/tehničari i laboranti) sa položenim ispitom za rad u oblasti transfuzione medicine.

14. jun 2024.

Obuka iz transfuzione medicine

12. jun 2024.

Interni oglas za užu specijalizaciju

ONOKO aplikacija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda.