Psihijatrijska služba

Psihijatrijska služba

Načelnik službe

Prof. dr sci. med. Snežana Marjanović, specijalista neuropsihijatrije i sudske psihijatrije

Glavna sestra

Marija Stanković, Master menadžer u sistemu zdravstvene zaštite, Diplomirana medicinska sestra, SMS

Psihijatrijska služba osnovana je kao sastavni deo Službe neuropsihijatrije 1969. godine, čiji su osnivači bili Prof. Dr Milisav Nikolić, profesor neuropsihijatrijske klinike i valjevski lekari, dugogodišnji načelnik, dr Radovan Nenadović i dr Milivoje Gojković. U to vreme, služba je značajno napredovala. Usledile su kadrovske promene kako bi se stekli uslovi za kvalitetan rad.

Po osnivanju, služba je bila u centralnom delu bolnice u sklopu neurološke službe, sve do 1974. godine, kada se psihijatrijski deo prostorno izdvojio u prostor tadašnjeg “Grudnog dispanzea”, gde je i danas, a 1996. godine je i formalno razdvojeno na Službu psihijatrije i Službu neurologije, u skladu sa razvojem neuronauka.

Nakon dr Radovana Nenadovića, načelnik službe bio je dr Andrija Milojković, a zatim Prim. dr Tomislav Gajić, sa glavnim sestrama VMS, Dragicom Vasić i medicinskom sestrom Slavicom Savić.

Psihijatrijsku službu prema strukturi čine:

  • Odeljenje za stacionarne usluge
  • Odsek za specijalističko – konsultativnu delatnost sa dnevnom bolnicom (dnevna bolnica psihijatrije i odsek za bolesti zavisnosti)
  • Odsek za psihoterapiju i adolescentnu psihijatriju
  • Odsek za rehabilitaciju i socioterapiju obolelih od bolesti već socijalno – medicinskog značaja što uključuje i kućnu psihijatrijsku zaštitu, radno-okupacionu terapiju i druge aktivnosti)
  • Odsek geronto – psihijatrije
  • Specijalistički kabinet sa kabinetom za sudsku psihijatriju.

Psihijatrijsku službu prema kadru čine zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici:

Lekari:13 (7 specijalista – 1 doktor medicinskih nauka, specijalista sudske medicine i neuropsihijatrije, 1 primarijus, specijalista psihijatar, 1 neuropsihijatar, 4 specijaliste psihijatrije; 5 na specijalizaciji; 1 doktor medicine).

Medicinske sestre – tehničari: 27 (1 Master menadžer u sistemu zdravstvene zaštite, Diplomirana medicinska sestra, SMS, 2 Diplomirane medicinske sestre, 2 na visokom obrazovanju, 22 medicinske sestre-tehničara).

Psiholog: 3 (1 specijalista medicinske psihologije na neodređeno vreme, 1 master psiholog, 1 diplomirani psiholog, na određeno vreme).

Diplomirani sociolog: 2 (1 na određeno, 1 na neodređeno vreme)

Specijalni pedagog: 2

Socijalni radnik: 1

Radni terapeuti: 2 (1 Strukovni radni terapeut, na određeno vreme, 1 Viši radni terapeut, na neodređeno vreme).

Psihijatrijska služba je kadrovski adekvatno osposobljena za pružanje podrške osobama sa mentalnim poremećajima, što podrazumeva adekvatno lečenje, pružanje zdravstvene nege, rehabilitaciju, radno-okupacionu terapiju, preventivni rad i angažovanje u svim aktivnostima vezanim za promociju i očuvanje mentalnog zdravlja u široj društvenoj zajednici, na teritoriji Kolubarskog okruga, a i šire.

14. jun 2024.

Obuka iz transfuzione medicine

12. jun 2024.

Interni oglas za užu specijalizaciju

ONOKO aplikacija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda.