Služba za neurologiju

Služba za neurologiju

Načelnik službe

Prim. Spec. dr med. Mihailo Mirković – primarijus, specijalista neurologije

Glavna sestra

Vesna Pavlović VMS

Istorijat

Odeljenje za neurologiju i psihijatriju (neuropsihijatrija) u bolnici u Valjevu otvoreno je prvog jula daleke 1967. godine. Prvi specijalista neuropsihijatrije i prvi načelnik službe bio je dr Radovan Nenadović, a prvi šef neurološkog dela službe dr Milivoje Gojković.Pre 27 godina (11.03.1996.g.) služba neuropsihijatrije podeljena je na neurologiju i psihijatriju. Prvi načelnik neurologije bio je dr Dušan Mirković.

Organizacija:

  • Kabinet za neurologiju (ambulanta neurološka)
  • EEG kabinet saepileptologijom
  • Dnevna bolnica neurologije
  • Odeljenje za cerebrovaskularne bolesti i intenzivnu neurološku negu sa cerebrovaskularnom jedinicom
  • Odsek za neurodegenerativne bolesti

Delatnost

Služba neurologije zbrinjava sve bolesnike koji boluju od neuroloških bolesti na teritoriji koju pokriva ZC Valjevo. Rad službe odvija se u stacionarnim, dispanzerskim i ambulantnim uslovima. Stacionar ima 45 postelja. Dispanzer za epilepsije vodi lekar sa završenom užom specijalizacijom iz neurofiziologije sa epileptologijom.

Broj i struktura zaposlenih

U službi neurologije zaposleno je:

  • 9 lekara specijalista,
  • dva lekara na specijalizaciji
  • 27 medicinskih sestara.

Obezbedjeno je neprekidno prisustvo neurologa u bolnici.

Oprema

Služba raspolaže složenim aparatima za savremenu dijagnostiku neuroloških bolesti kao što su: EEG, Color doppler, duplex. Spada u retke opšte bolnice u kojima se radi angiosken.

Planovi za predstojeći period

Prostorna reorganizacija sa opremanjem i adaptacijom odeljenja. Otvaranje ambulante za pacijente obolelel od Multiple skleroze(MS).

1. avgusta 2023.

Raspored bogosluženja za avgust

1. juna 2023.

U Edukativnom centru Opšte bolnice Valjevo, u četvrtak 8. juna 2023. godine, sa početkom u 11 časova, biće održana dva akreditovana programa kontinuirane edukacije sa pismenim rešavanjem završnog testa.

ONOKO aplikacija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda.