Služba ORL sa maksilofacijalnom hirurgijom i specijalističkim kabinetima

Služba ORL sa maksilofacijalnom hirurgijom i specijalističkim kabinetima

Načelnik službe

dr Zoran Milosavljević

Glavna sestra

Ljiljana Anđelić

Istorijat

ORL služba je osnovana 1967. godine, a njen osnivač bio je dr Uroš Joković, specijalista otorinolaringologije. Posle nepunih deset godina postojanja, 1976. godine, u službi ORL formiraju se dva odseka: odsek maksiofacijalne hirurgije i audiološko fonijatrijski odsek.

ORL službi Zdravstvenog centra Valjevo gravitiraju pacijenti iz Grada Valjeva, Opština UB, Osečina, Mionica, Ljig (preko 140 000 stanovnika). Rad ORL službe se odvija kroz ambulantni i stacionarni deo, kao i u urgentnom centru. nRad je organizovan kroz redovan rad, pripravnost i dežurstvo.

Osnovna delatnost Službe ORL i MFH ZC Valjevo

Odeljenje za operativnu ORL i MFH se bavi dijagnostikom i terapijom otorinolaringoloških oboljenja, sprovodi operativni tretman bolesnika i negu operisanih bolesnika, sprovodi postoperativni tretman i konzervativno lečenje. Odsek za maksilofacijalnu patologiju – zbrinjavanje povreda glave i lica, operativno lečenje bolesnika sa tumorima maksilofacijalne regije, plastična i rekonstruktivna hirurgija maksilofacijalne regije.

Ambulanta za ORL i MFH patologiju – preoperativna priprema i konzervativno lečenje oboljenja iz domena otorinolaringologije i maksilofacijalne hirurgije kao i audiovestibularne patologije.

Organizacija

Služba sadrži stacionarni deo koji je smešten u hiruškom bloku, polikliničku ambulantu sa AFO kabinetom i specijalističku ambulantu u okviru DZ Valjevo

U službi radi  pet lekara specijalista otorinolaringologije i jedan lekar specijalista maksiofacijalne hirurgije, jedan lekar je na ORL specijalizaciji, dve više medicinske sestre i 10 medicinskih sestara.

Načelnik službe ORL i MFH, pomoćnik direktora z asekundarnu zdravstvenu zaštitu: spec. ORL dr Zoran Milosavljević, otorinolaringolog.

  • dr Ljubica Molović, otorinolaringolog
  • dr Branko Glišić, otorinolaringolog
  • dr  Bogdan Djurić, otorinolaringolog
  • dr Vladimir Obradović, otorinolaringolog
  • dr Ljiljana Knežević Cvetković, maksilofacijalni hirurg
  • Dr Zoran Jagodić, lekar na ORL specijalizaciji

Godišnje se obavi oko 10 000 specijalističkih pregleda i oko 700 operativnih zahvata. Osim rutinskih zahvata iz oblasti ORL i MFH

Planovi

Dalji pravci razvoja usmereni su na oblast otologije, laringologije i traumatologije iz oblasti maksiofacijalne hirurgije.

17. april 2024.

Nalog

5. april 2024.

Obaveštenje o neradnim danima

ONOKO aplikacija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda.