Odeljenje za mikrobiologiju i parazitologiju

Odeljenje za mikrobiologiju i parazitologiju

Načelnik službe

dr Radmila Popović, specijalista mikrobiologije

Glavna sestra

Glavni tehničar: Milka Panić

Istorijat

Začeci Mikrobiološke službe u Valjevu vezuju se za 1943. godinu, kada je dr Jelisaveta Dragoci dekretom Ministarstva zdravlja raspoređena u Higijensko-sanitetsku službu. Prvi specijalista mikrobiologije i načelnik Službe mikrobiologije bio je dr Tomislav Starčević. Nakon više organizacionih pripajanja i razdvajanja, od 2000. godine Mikrobiologija sa parazitologijom ostaje samostalna služba u sklopu ZC Valjevo.

Služba se bavi kliničkom mikrobiologijom i parazitologijom, kao i praćenjem intrahospitalnih infekcija.

Organizacija:

– Odsek bakteriologije
– Kabinet za nadzor nad bolničkim infekcijama i kontrolu sterilizacije
– Kabinet mikobakteriologije
– Kabinet imunodijagnostike

OPREMA

BacT/ALERT®3D

– aparat za automatizovanu dijagnostiku bakterija i gljivica u sterilnim telesnim tečnostima ( hemokultura, punktati, likvori… ) i za automatizovanu dijagnostiku TB sa mogućnošću ispitivanja rezistencije na antituberkulotike.

VIDAS

– automatizovani imunoanalajzer sa PC sistemom i programima ELFA tehnologije. Koristi se za imunohemijske, hemostatske i infektivne parametre. Pruža mogućnost pojedinačnih analiza i serije analiza u isto vreme. Kapacitet aparata je 30 analiza istovremeno (HIV, HBs, CMV, Clamydiae, Lyme, Mumps, Helicobacter pylori, Toxoplasma, Vericella zoster … ).

OZIRIS

– automatizovani sistem za očitavanje i interpretiranje testova osetljivosti. Pruža mogućnost obrade podataka u Excelu i izrade epidemioloških studija, kao i nadzor nad trendovima rezistencije i infekcijama, uz mogućnost umrežavanja u LIS – Laboratorijski informacioni sistem.

Mini API

– aparat za identifikaciju bakterija do serotipa, očitavanje antibiograma za 24 sata i Rapida do 4 sata.

LAMINARNA KOMORA

– tip II sa vertikalnim tokom vazduha i dvostrukim HEPA filterom. Za kultivacije i subkultivacije u sterilnim uslovima, onemogućen je ulazak kontaminata u radni prostor.

17. april 2024.

Nalog

5. april 2024.

Obaveštenje o neradnim danima

ONOKO aplikacija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda.