Odeljenje za patološko-anatomsku, patološko- histološku i citološku dijagnostiku

Odeljenje za patološko-anatomsku, patološko- histološku i citološku dijagnostiku

Načelnik službe

dr Jelena Radovanović, specijalista patologije

Glavna sestra

Đorđe Novaković, viši laboratorjiski tehničar

Istorijat:

Služba patologije u valjevskoj bolnici datira od 1972. godine. Načelnik je bio dr Sava Popović, specijalista patologije, laborant Selimir Atić i radnik prosekture Dragoljub-Drago Živković. Broj biopsija 1972. godine bio je 238. Od 1984. godine načelnik patologije je bila dr Ljiljana Vujić, specijalista patologije, koja je do 1988. godine bila i jedini doktor službe. Od 1992. godine odeljenje dobija i drugog specijalistu, dr Vesnu Krstevski.

Organizacija:

Odeljenje patologije se sastoji od dijagnostičkog dela i prosekture sa obdukcionim blokom,  ukupne površine 900 metara kvadratnih.

DIJAGNOSTIČKI  DEO:

 1. Patohistološka laboratorija sa prijemom materijala i intraoperativnom (ex tempore) dijagnostikom
 2. Citološka laboratorija
 3. Imunohistohemijska i histohemijska laboratorija, sa preko 150 antitela.

OBDUKCIONI DEO:

Dve obdukcione sale izrađene po standardima EU sa sopstvenim ventilacionim sistemom i specijalizovanim stolovima. Uz sale se nalaze prostorije za pripremu, odlaganje zaštitne opreme i prostor sa tuš kabinom.

PROSEKTURA: sa 9 komora za smeštaj tela, prostorom za smeštaj nakon izvršene toalete, čekaonice i higijenskih prostorija.

Godišnje se uradi oko: 6000 biopsija; 3500 citoloških pregleda; EX tempore dijagnostika; histohemijska i imunohistohemijska dijagnostika i 150 kliničkih obdukcija.

Patohistološka dijagnostika (dojke, kože, mekih tkiva, hematološka, ginekološka, digestivna, urološka, endokrinih žlezda, pulmološka, ORL lokalizacija) se radi na HE, histohemijskim i imunohistohemijski obrađenim preparatima.

Kadar:

Odeljenje ima 9 stalno zaposlenih:

 • Dr Jelena Radovanović, spec. patologije , načelnik
 • Dr Relja Kovačević, spec. patologije
 • Dr Vesna Simić, spec. patologije
 • Đorđe Novaković, viši lab. tehničar
 • Jovica Matić, med. tehničar
 • Ivana Matić, viša med.sestra
 • Željko Stojanović, med. tehničar
 • Petar Antonić,med.tehničar, pomoćnik pri obdukcijama i u prosekturi
 • Uroš Radivojević, med.tehničar, pomoćnik pri obdukcijama i u prosekturi

Radno vreme: od 07h i 30min do 14h i 30min (+ jedna subota radna)

Kontakt telefoni: 014/295-419 (načelnik); 295-421 (laboranti); 295-430 (prosektura).

14. jun 2024.

Obuka iz transfuzione medicine

12. jun 2024.

Interni oglas za užu specijalizaciju

ONOKO aplikacija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda.