Urologija

Urologija

Načelnik službe

dr Zoran Đurić

Glavna sestra

Snežana Petrić, VMS

Istorijat

Urološka služba nastala je iz službe opšte hirurgije i osnovana je 7. januara 1970. godine.Osnivač i prvi urolog u valjevskoj bolnici bio je prim. dr Dragiša Molović. Služba urologije se u prethodnom periodu razvijala prateći savremene trendove u ovoj oblasti. Uvedene su nove dijagnostičke procedure, a primenjuju se i savremene hiruške i endoskopske urološke operacije.

Broj i struktura zaposlenih

U urološkoj službi zaposleno je 4 urologa:

  • dr Zoran Đurić
  • dr Nada Đurić
  • prim dr Radovan Mitrović
  • Dr Vladimir Perić

na specijalizaciji: Dr Ljubiša Arsenović, jedan lekar opšte medicine Dr Aleksandar Mićić

Pored urologa, u službi je angažovano sestre na Opštoj urologiju, operativnoj urologiji, ambulanti, operacionom bloku/uključena su  2 instrumentara/.

Delatnost i usluge

Urološka služba obavlja u polikliničkoj ambulanti urološke preglede,urološke intervencije,endoskopske intervencije i ultrazvučne preglede. U hospitalnom delu obavljaju se endoskopske intervencije, intervencije pod kontrolnom ultrazvuka i rentgena,otvorene operacije i endoskopske operacije.

Radno vreme službe

Urološka ambulanta radi od 07.00h do 17.30 h.

Radno vreme urologa od 8h 30 min do 13h i od 14h 30 min do 16h 30 min svakog radnog dana.

Pregledi se zakazuju radnim danima i to u periodu od 13.00 do 14.30 telefonom na broj: 014/ 295-177 a obaveštenja se mogu dobiti na broj 014/ 295-237.

Pregledi se zakazuju preko IZIS kod izabranog lekara u Domu zdravlja , a informacije se dobijaju na tel 295-177.

Godišnje se, u proseku, obavi 10.000 ambulantnih pregleda i oko 400 uroloških operacija i intervencija.

1. avgusta 2023.

Raspored bogosluženja za avgust

1. juna 2023.

U Edukativnom centru Opšte bolnice Valjevo, u četvrtak 8. juna 2023. godine, sa početkom u 11 časova, biće održana dva akreditovana programa kontinuirane edukacije sa pismenim rešavanjem završnog testa.

ONOKO aplikacija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda.