OND 02/2023 – Nabavka telefonskih aparata za potrebe Zdravstvenog centra Valjevo.