OND 11/2023 – Nabavka električne testere za skidanje gipsa za potrebe Zdravstvenog centra Valjevo