Značaj hemokultura u dijagnostici

26. oktobar 2023.

Veoma posećeno predavanje u okviru kontinuirane dodatne edukacije za medicinske sestre i tehničare, održano je u sali Edukativnog centra Zdravstvenog centra Valjevo. Tema „Značaj hemokultura u dijagnostici bakterijemije i sepse“ značajna je za svakodnevni rad medicinskog osoblja. Predavač Dragana Stojičić uputila je prisutne i zainteresovane medicinske radnike u najsavremenije protokole uzimanja hemokultura.

Najčešći izvori infekcija krvi često su povezani sa drugim infekcijama kao što su: intravaskularni kateteri(19%), genito-urinarni trakt(17%), respiratorni trakt(12%), intraabdominalni i digestivni trakt(12%), koža(5%), ostalo-poznato poreklo(8%), nepoznato poreklo čak 27%. Izvor bakterijemije je teško utvrditi. Neophodno je sistematično tražiti uzročnika, u uzorcima krvi, sa različitih mesta, u vremenskim intervalima, koji se šalju na mikrobiološku analizu. Ono što je posebno istaknuto kao važno prilikom uzorkovanja krvi za hemokulturu jeste pravilna dezinfekcija kako bi se sprečila mogućnost kontaminacije, dovoljna zapremina krvi kako bi se omogućilo optimalno vreme detekcije mikroorganizama, pravovremen transport u laboratoriju za testiranje.

Hemokulture su dobar indikator kvaliteta zdravstvene nege jer su najvažniji test potreban za detekciju i lečenje teških infekcija povezanih sa visokom stopom mortaliteta.

Foto galerija

17. april 2024.

Nalog

5. april 2024.

Obaveštenje o neradnim danima

ONOKO aplikacija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda.