ZZJZ Valjevo- Kontrola vazduha

07. decembar 2023.

Zavod za javno zdravlje Valjevo je u prethodnom periodu na svom sajtu postavio stranicu – Kontrola vazduha. Na ovoj stranici prikazuje se kvalitet vazduha po osnovu svih dostupnih merenja:

  • Državna mreža mernih stanica prema programu kontrole kvaliteta vazduha;
  • Merenja Agencije za zaštitu životne sredine;
  • Indikativna merenja koncentracija zagađujućih materija – građansko merenje;
  • Aplikacije Xeco i Klimerko mreža senzora.

Zbog velikog broja dana sa prekoračenjem koncetracija zagađujućih materija u našem gradu, a u cilju bolje informisanosti stanovništva, molimo Vas da navedenu stranicu podelite na vašim sajtovima. Cilj nam je da što veći broj stanovnika našeg grada bude upoznat sa stanjem kvaliteta vazduha – trenutnim koncentracijama, prosečnim vrednostima za 24 časa, kao i brojem dana kada su ove vrednosti iznad preporučenih. Na taj način mogle bi se preduprediti neke od negativnih posledica, kao i preduzete određene mere zaštite koje se prvenstveno odnose na vulnerabilne grupe stanovnika – deca svih uzrasta, trudnice, stare osobe, hronični bolesnici.

U nadi da ćemo zajedno doprineti boljem odnosu prema životnoj sredini i zdravlju s poštovanjem ZZJZ Valjevo.

Navedene informacije možete naći na sledećem linku https://www.zzjzvaljevo.org.rs/vazduh.php

14. jun 2024.

Obuka iz transfuzione medicine

12. jun 2024.

Interni oglas za užu specijalizaciju

ONOKO aplikacija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda.