Zdravstveni centrar Valjevo u programu upravljanja kvalitetom EDQM

17. jun 2024.

Bolnička banka krvi-klinička transfuzija Zdravstvenog centra Valjevo, biće domaćin trodnevne posete EDQM Saveta Evrope. Eminentni evropski predavači u oblasti kvaliteta rukovanjem krvi i krvnih produkata ( Blood- Teaching visit) biće u sastavu:Karen Byrne- direktor za kvalitet i usaglašenost servisa za transfuziju Irske, Dablin, Irska, Luca Mascaretti – predhodni direktor Univerzitetske bolnice Guliano Isontina, Trst, Italija, Perrine Arnould- koordinator tima, Stazbur, Francuska,

Veoma je dobro i afirmativno za Bolničku banku krvi Bolnice  Zdravstvenog centra Valjevo što je uključena u program upravljanja kvalitetom u oblasti krvi sledeće godine. S tim u vezi, Uprava za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja, kao nadležno telo za oblast ljudskih organa, ćelija, tkiva i krvi u Republici Srbiji podržava i smatra opravdanim posetu od strane stručnjaka iz EDQM( Evropska komisija za menadžment kvaliteta iz Saveta Evrope) koji će tom prilikom da obave obuku iz oblasti transfuzijske medicine (B-TV) u bolničkoj Banci krvi u periodu  od 18. do 20. juna 2024. godine. Načelnik službe Bolnička banka krvi-klinička transfuzija Zdravstvenog centra Valjevo, prim dr Svetislav Matić sa ponosom ističe značaj znanja i praćenja svetskih standarda u oblasti transfuzione medicine koji se implementiraju u svakodnevnom radu Bolnička banka krvi-klinička transfuzija Zdravstvenog centra Valjevo.

U svečanoj sali „Dr Jovan Mijušković“ u prizemlju hirurškog bloka, ZC Valjevo 18., 19.,  i 20. juna  od 09 do 17h, biće održana obuka iz oblasti transfuzijske medicine.

1. jul 2024.

Interni oglas za užu specijalizaciju iz sudske psihijatrije

1. jul 2024.

Naredba o zabrani snimanja

ONOKO aplikacija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda.