Uz najteže pacijente i duhovna potpora

22. novembar 2023.

Sv. Nektarije Eginski zaštitnik bolesnih, obeležava se na Odeljenju onkologije sa hemioterapijom, dnevnom bolnicom i palijativnom negom, Zdravstvenog centra Valjevo. Svetac poštovan širom hrišćanskog sveta uzet je za zaštitnika odeljenja u kome se zbrinjavaju i leče najteži pacijenti. Dr Aleksandra Milutinović, subspec. onkologije,  podsetila je na značaj duhovnosti u svakodnevnom radu sa najtežim pacijentima i pored svih inovativnioh lekova i savremenog pristupa u lečenju onkoloških pacijenata.

  • Mi smo i ove godine kao što to radimo godinama u nazad uz sveću, žito i kolač obeležili prigodno Svetog Nektarija Eginskog. Naravno jako nam je bitno da ovaj sveti dan podelimo sa našim pacijentima. Mi smo duhovnost od početka negovali na našem odeljenju. Sa osnivanjem našeg odeljenja, a imajući u vidu da pratimo uz naše onkološke bolesnike i palijativnu negu, odnosno bolesnike koji se kod nas leče u sklopu palijativnog zbrinjavanja, shvatili smo da svim tim ljudima od velikog značaja i ta verska komponenta. Iz tog razloga smo se potrudili da im omogućimo da se tokom hospitalizacije na našem odeljenju mogu i pričestiti i pomoliti, a ukoliko žele omogućavamo im i razgovor sa sveštenikom. Mi negujemo duhovnost dugi niz godina i obeležavanje slave je samo jedan od načina da pružimo duhovnu potporu. Naravno izuzetno vodimo računa o osećanjima pacijenata pa ukoliko neko ne želi da učestvuje naravno da to poštujemo – navela je dr Aleksandra Milutinović ističući značaj duhovnosti i vere.

Današnji dan je i slava Instituta za onkologiju i radiologiju Kliničkog centra Srbije jer se veruje da Sv. Nektarije Eginski može da izleči i kancere.

Foto galerija

5. februar 2024.

Obaveštenje za KME- dva predavanja sa pismenim testom 23.02.2024.

22. januar 2024.

Obaveštenje o obračunu prekovremenih sati

ONOKO aplikacija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda.