Prvi kongres „RFO dani“ u martu na Divčibarama

29. januar 2024.

Lekari specijalisti, ZC Valjevo, reumatolozi – fizijatari – ortopedi /RFO/, uz podršku profesora iz Beograda (IOHB, UKCS, UDK), koji su uzeli učešće na prvom kongresu, „RFO dani“, biće domaćini prvog stručnog skupa ovog tipa.

Prvi akreditovani kongres u Kolubarksom regionu, „RFO dani“, organizovani su i biće održani u martu mesecu 15.03.-16.03.2024. godine na Divčibaramahotel Crni vrh.

Ceo kongres je zamisao koja je proistekla iz zajedničke saradnje pomenutih specijalista, gde su im pacijenti i tematika kojom se bave u kliničkom radu umnogome isprepleteni.Iz toga se rodila ideja da se organizuju i da redovno održavaju stručna predavanja i skupove, gde će, uz podršku svojih profesora, vršiti stručna usavršavanja i iznositi stečena iskustva i znanja iz datih oblasti.

Ceo kongres je akreditovan za lekare – farmaceute, medicinske sestre – tehničare i fizioterapeute. Na sledećoj adresi je prijava za učešće i detaljna agenda kongresa: https://imt.edu.rs/kongres-kolubarski-rfo-dani/

Kontakt osoba: Đorđe 065/242-62-11;  Vladimir 064/526-94-59

17. april 2024.

Nalog

5. april 2024.

Obaveštenje o neradnim danima

ONOKO aplikacija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda.