Obuka za poboljšano upravljanje medicinskim otpadom

03. novembar 2023.

U Edukativnom centru Bolnice, održana je obuka za zaposlene kojom je upravljanje medicinskim otpadom, kao važnom stavkom funkcionisanja zdravstvene zaštite, dodatno pojašnjeno i zakonskim aktima (ADR). Konkretno, obuka se odnosila na pripremu i transport medicinskog otpada, gde je praktično prikazano kako pravilno i zakonski rukovati medicinskim otpadom. Obuku je održao savetnik z aekologiju i bezbednost u transportu opasne robe, maš. ing. Zoran Obradović.

  • Upravljanje otpadom obuhvata sakupljanje, odvajanje na opasan i ne opasan, obavezno obeležavanje, skladištenje pre nego se preda dalje za prevoz, i na kraju tretman tj. bezbedno odlaganje. Kada pričamo o zakonima, zakoni na koje se oslanjamo, a odnose se na prevoz, to je Zakon o upravljanju otpadom, su doneti 2014. godine, a poslednja revizija je bila ove godine. Ono što je zakonski regulisano i odnosi se samo na prevoz to je Zakon o transportu opasnih materija iz 2010. čija pravila još uvek važe. Ono što je bitno za zdravstvene ustanove jeste i Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju. Ovim zakonima je Ministarstvo praktično uvelo red i zabranilo da skupljamo otpad od privatnih ustanova, dakle možemo da skupljamo samo za sopstvene potrebe, tj. od ustanova koje pripadaju mreži u ovom regionu. Sve ovo se sprovodi pod međunarodnim sporazumom ADR koji propisuje načine upravljanja medicinskim otpadom – naveo je Zoran Obradović. Da bi funkcionisalo poslovanje vezano za prevoz medicinskog otpada neophodno je pridržavanje važećih propisa ADR-a, koji je validan na dve godine kada se usklađuju izmene.

Propisa ADR-a su dužni da se pridržavaju svi učesnici u transportu opasnog tereta, utovarilac, paker, punilac, korisnik cisterne, istovarilac, organizator transporta, davalac usluga pretovara. Pod medicinskim otpadom s epodrazumeva bilo koji otpad bez obzira na agregatno stanje koji nastaje u zdravstvenim ustanovama. Prema raspoloživim podatcima u republici Srbiji se godišnje generiše oko 5000 tona infektivnog otpada u zdravstvenim ustanovama javnog sektora. Farmaceutski otpad je oko 25kg po ustanovi, što je oko 7 tona godišnje, dok blizu 75 tona godišnje odlazi na citotoksični otpad(70% sistema za infuziju, 5% oštri predmeti, 20% ambalaža lekova). Glavni rizici od infektivnog medicinskog otpada su fizički i mikrobiološki. Radi prekidanja lanca infekcije koji obuhvata medicinski otpad neophodno je da svi zaposleni koji rukuju medicinskim otpadom budu dobro obučeni i da razumeju sve procedure za hitne slučajeve, uključujući i sisteme za podnošenje izveštaja.

Foto galerija

17. april 2024.

Nalog

5. april 2024.

Obaveštenje o neradnim danima

ONOKO aplikacija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda.