Kontinuitet kvaliteta rada

04. jul 2024.

Za prvih šest meseci ove godine od početka januara do jula urađeno je ukupno 61 pocedura, bilo da se radi o stimulisanim postupcima, krioembriotrasferima ili postupcima sa darovanim ćelijama u Odseku za biomedicinski potpomognutu oplodnju Ginekološko-akušerske službe Zdravstvenog centra Valjevo. Od početka rada Centra za VTO 2012. godine rođeno je 621 beba.

-Za prvih šest meseci iz postupaka koji su kod nas rađeni rođeno je 12 beba i čekamo ostale iz kliničkih trudnoća. Po preseku stanja za šest meseci ove godine ukupno 20 ostvarenih trudnoća iz svih transfera doseže u procentima broj 37% što je više nego zadovoljavajuće jer evropski standardi računaju uspešnost u procentima od 27% pa naviše, dok je u procentima uspešnost kliničkih trudnoća 26,4% i to je zadovoljavajući rezultat – navode iz tima za vantelesnu oplodnju valjevskog Centra.

Posebno je interesovanje žena bez partnera kojima je novim zakonskim regulativama olakšan put do majčinstva uvozom donorskog materijala oocita ili sperme kao  darovanih ćelija. Od 12 procedura sa darovanim ćelijama imamo dve kliničke trudnoće i radujemo se daljem pozitivnom toku jer su ovi rezultati u skladu sa evropskim standardima. Osim Valjevki za ovu mogućnost u našem Centru za vantelesnu oplodnju za pomoć se obraćaju uglavnom i žene iz regiona, najviše iz Šapca. U okviru rada Centra za vantelesnu oplodnju ZC Valjevo i dalje funkcioniše komisija za stimulisane postupke o trošku RFZO-a, kao i stručna komisija za upotrebu darovanih ćelija.

U narednom periodu, letnju sezonu, tim koristi za dodatne edukacije kako bi bili u korak sa svim tokovima ove grane medicine. U Amsterdamu na najvećem godišnjem kongresu reproduktivne medicine ESHRE 2024. učestvovaće dr Predrag Miholjčić, šef odseka za BMPO. Nedavno su u Mariboru na kongresu i edukaciji  koji je obrađivao temu „Analiza i obrada semena“, učestvovale embriolozi Jelena Jovanović Cvetanović i Ana Marković.

Foto galerija

1. jul 2024.

Interni oglas za užu specijalizaciju iz sudske psihijatrije

1. jul 2024.

Naredba o zabrani snimanja

ONOKO aplikacija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda.