Edukacija za nove operativne metode

27. novembar 2023.

Valjevski ortopedi su imali priliku da usavršavaju svoje stručno znanje u Sloveniji, gde su u renomiranoj ortopedskoj bolnici Valdoltra u Ankaranu, učestvovali u edukaciji o novoj operativnoj metodi. Naime, u renomiranoj ortopedskoj klinici Valdoltra, rade se proteze kolena i kuka prednjim pristupom. Do sada u valjevskoj bolnici se uspešno radi standardni pristup endoprotetske zamene zglobova kuka i kolena. U valjevskoj bolnici, Služba ortopedije sa traumatologijom, okvirno uradi oko 200 proteza kuka i kolena. Uvođenje i standardizovanje novih operativnih metoda je značajno za kvalitet lečenja i nege, ne samo u ortopediji nego i drugim hirurškim granama. Specijalisti ortopedije, dr Ilija Pejić i dr Nenad Savić, nakon edukacije podelili su svoje iskustvo i jedva čekaju da i ovu novu metodu standardizuju u našem operativnom programu.

  • Cilj je bio da se edukujemo za prednji pristup kuku koji je sve više popularan u svetu, iako nije nov i postoji isto koliko i zadnji koji je kod nas zastupljen. Prednji pristup kuku omogućava brži oporavak pacijentu i manje je bolan. Svakako nam je cilj da se pacijenti što pre nakon operativnog zahvata i rehabilitacije vrate normalnom samostalnom životu, zato i usvajamo nova znanja i metode – naveo je dr Nenad Savić, specijalista ortopedije.

Dr Pejić je dodao da je tokom edukacije o prednjem pristupu kuku, učestvovao sa kolegom Savićem i u edukaciji za ugradnju endoproteze kolena novije generacjije ATTUNE(naziv proteze kolena).

Foto galerija

1. jul 2024.

Interni oglas za užu specijalizaciju iz sudske psihijatrije

1. jul 2024.

Naredba o zabrani snimanja

ONOKO aplikacija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda.