Dozvoljene posete pacijentima Opšte bolnice Valjevo

26. jun 2023.

U skladu sa Stručno metodološkim uputsvom za postupanje sa osobama kod kojih postoji sumnja na akutnu respiratornu infekciju, uključujući i covid-19, u zdravstvenim ustanovama , dostavljenim od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije, na sednicama „Komisije za sprečavanje bolničkih infekcija“ Zdravstvenog centra Valjevo, održanim 23.06.2023. godine i 26.06.2023. godine, a u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom, akutnih respiratornih infekcija (ARI) uključujući i COVID -19, doneta je Odluka „Komisije za sprečavanje bolničkih infekcija“ kojom se bliže regulišu: I Indikacije za testiranje na SARS-COV-2, II Posete pacijentima u Opšptoj bolnici Valjevo i III Nošenje zaštitnih maski.

Posete pacijentima u Opštoj bolnici Valjevo dozvoljene su od 26.6.2023. godine. Posete će biti dozvoljene dva dana nedeljno: utorkom ( za službe u okviru internističkog sektora) i petkom ( za službe u okviru hirurškog sektora). Posete su ograničene na pola sata (30 minuta trajanja) od 15 časova do 15.30 sati.

Dozvoljen je ulazak samo jedne osobe po pacijentu uz obavezno nošenje zaštitne maske. Posete u ovom momentu nisu dozvoljene na odeljenjima:

– Intenzivna nega i lečenje
– Poluintenzivna nega
– Ginekologija i akušerstvo
– Odeljenje koronarne jedinice
– Odeljenje hematologije
– Odeljenje onkologije
– Odeljenja opredeljena za izolaciju i lečenje obolelih od COVID-19

1. avgusta 2023.

Raspored bogosluženja za avgust

1. juna 2023.

U Edukativnom centru Opšte bolnice Valjevo, u četvrtak 8. juna 2023. godine, sa početkom u 11 časova, biće održana dva akreditovana programa kontinuirane edukacije sa pismenim rešavanjem završnog testa.

ONOKO aplikacija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda.