Aparat za najteže pacijente

24. januar 2024.

Zahvaljujući Vladi Republike Srbije, Ministarstvu zdravlja i donatorima iz UAE, Zdravstveni centar Valjevo je dobio aparat, popularno i skraćeno nazvan CRRT. U pitanju je deo savremene medicinske opreme koji je primenu našao kao značajna pomoć kod najtežih bolesnika koji su hospitalizovani u jedinicama intenzivne nege. V. d. direktora ZC Valjevo, dr Vladimir Pantelić, je naveo da u ustanovi jedan ovakav uređaj postoji još od 2021. godine, ali da je ova donacija itekako značajna za rad Službe anestezije sa reanimatologijom.

  • Ubrajamo se u red retkih ustanova u Srbiji koje poseduju ovaj uređaj jer znamo da ovaj aparat poseduju klinički centri. Ovaj aparat znači da mi možemo delovati u najtežim situacijama, kao na primer kada dođe do zastoja u radu bubrega, kod insuficijencije bubrega, kod septičnih stanja kad je došlo do povećanja citokina u organizmu pacijenata, a ima primenu i kod nekih autoimunih bolesti – rekao je v.d. direktora ZC Valjevo, dr Pantelić koji se ovom prilikom zahvalio donatorima, Vladi Republike Srbije i Ministarstvu zdravlja. On se takođe ovom prilikom osvrnuo na rad i zahvalio se i lekarima i medicinskom osoblju koje se kontinuirano obučava i spremno dočekuje inovativna rešenja u medicinskom zbrinjavanju najtežih pacijenata.

Dr Zorica Đorđić, načelnica Službe anestezije sa reanimatologijom, takođe se zahvalila i Ministarstvu zdravlja i Vladi Republike Srbije i donatorima iz UAE.

  • Aparat ovakvih funkcionalnih mogućnosti je aparat koji će svakako pomoći svakom kritično obolelom pacijentu. Sada raspolažemo sa dva aparata. Imaćemo veće mogućnosti da tretiramo kritično obolele. Do sada smo imali jako pozitivne rezultate. Celo medicinsko osoblje same službe anestezije, tehničari intenzivne nege kao i lekari su obučeni i svi učestvuju u radu prilikom te kontinuirane zamene bubrežne funkcije. Imamo mogućnost i citratne i heparinske kontinuirane dijalize, tako da možemo da izbegnemo i heparinsku dijalizu i kod taze operisanih pacijenata gde uvek postoji mogućnost i dodatnog krvarenja i komplikacija post operativnog toka. Nadamo se da ćemo pomoći i svim korisnicima usluga, našeg kraja Kolubarskog regiona, a verujem i da će nama ovaj uređaj učiniti posebno zadovoljstvo što ćemo uz njega imati i bolje rezultate – navela je dr Zorica Đorđić, načelnica Službe anestezije sa reanimatologojom, nakon prezentacije i obuke za sve zaposlene, lekare i medicinske tehničare.

Foto galerija

1. jul 2024.

Interni oglas za užu specijalizaciju iz sudske psihijatrije

1. jul 2024.

Naredba o zabrani snimanja

ONOKO aplikacija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda.