Viši sanitarni tehničar/ sanitarno-ekološki inženjer u Odseku za upravljanje medicinskim otpadom