Viši fizioterapeut u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju