Pravni saradnik u Odeljenju za pravne, kadrovske i administrativne poslove