Medicinska sestra/tehničar u transfuziologiji u Odeljenju bolnička banka krvi – klinička transfuzija