Medicinska sestra/tehničar u interventnim procedurama u Odseku za invazivnu radiološko-kardiološku dijagnostiku