Laboratorijski tehničar u dijagnostici u Odeljenju za kliničko/biohemijsku dijagnostiku