Doktor medicine u Službi za unutrašnje bolesti

Javni oglas za  prijem  u   radni  odnos   na  određeno  vreme , na  period  do 12 meseci , radi obezbeđenja  uslova  u  pogledu  kadra  za  obavljanje  zdravstvene  delatnosti , za  radno  mesto: – doktor medicine  u Službi  za  unutrašnje  bolesti – 1  izvršilac