Doktor medicine u Službi za unutrašnje bolesti – 2 izvršioca