Doktor medicine u Odeljenju onkologije sa hemioterapijom