Procedura o smeštaju, evidentiranju i preuzimanju tela pokojnika umrlih van OB Valjevo