Odluka o usvajanju Procedure o smestaju, evidentiranju i preuzimanju tela umrlih