Odbijanje davanja pristanka na saopštavanje podataka