Obaveštenje za KME- dva predavanja sa pismenim testom 23.02.2024.

U petak, 23.02.2024. godine sa početkom u 11:00, će se održati dva programa KE – predavanja sa pismenim rešavanjem testa u u Edukativnom centru u bolnici.

Registracija učesnika počinje u 10:30 časova. Slušaoci po predavanju mogu ostvariti 5 bodova, dakle ukupno za obe kontinuirane medicinske edukacije 10 bodova. Prvo predavanje sa pismenim rešavanjem testa, akreditovano je za Medicinske sestre, Zdravstvene tehničare na temu: „ Doprinos medicinskih sestara i babica  u prevenciji širenja i    oboljevanja od polno prenosivih infekcija – naučimo više o PPI“, predavač je Vesna Škodrić, struk.med.sestra, GAK Narodni front, Beograd.

Drugo predavanje sa pismenim rešavanjem testa, akreditovano je za Medicinske sestre, Zdravstvene tehničare, ima za temu  „Zdravstvenanegedece u gastroenterologiji “, održaće predavač dipl.ms Milica Pavićević, Univezitetska dečja klinika, Beograd.