Obaveštenje o određivanju lica zaduženih za kontrolu zabrane pušenja