Plan javnih nabavki i nabavk za 2023. godinu na koje se ZJN ne odnosi